Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
3

Voor mij zijn veel plekken ‘lieux de memoire’. Dit boekje is nu een container met een bepaalde inhoud: het samengebalde landschap waarin ik een poosje heb geleefd.
Bijna alle foto’s heb ik ontleend aan de site van “Oud Tzumarum en Omstreken” en sommige van mij zelf.
Het zijn hoofdzakelijk die foto’s die te maken hebben met de tijd van 1946 tot 1957, hoewel sommige zelfs van voor de oorlog zijn (er van uitgaande dat in de oorlog niet veel veranderd is) en andere een poosje erna.
De keuze van de foto’s werd gestuurd door het idee dat ze zo dicht mogelijk moeten blijven bij wat ik me herinner en waar ik me heb bevonden.

Naar mate dat ik ouder werd, groeide mijn actieradius.
Eerst was het dorp zelf mijn kinderlijk territorium.
Ons huis, het schoolplein, de school, de kerk, de Buorren, het kerkhof, de Lytse Buorren met de Kamp, de Westerbuorren, het spoor, boer Germ Zwart.
Later groeide het tot ver in de omtrek, want ik kreeg b.v. een fiets.
Mijn wereld strekte zich uit van Dykshoek / de Westhoek, de hele Sédyk tot aan het begin van de Slachte, waar een vuilstort was in de Put, Roptasyl, de Kapellewei, de Westerbuorren, de Hegesyl, de Mieden, Firdgum.
Tenslotte werd het nog groter: Harlingen (de haven), Franeker, (de ULO), Menaldum, Berlikum, Leeuwarden (kweekschool ‘Nieuwe Marienburg’), Oude Bildtzijl.
Lieuwe Wynia zomer, 2011

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand