Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
96

Kade.

Dit was de plaats waar de suikerbieten in schepen werden geladen.
Van heinde en ver kwamen de fraaie houten boerenwagens naar hier De bieten werden met grepen en met de hand in het ruim gegooid. Wij hielpen mee, staande boven op de bieten op de wagen. Het geluid van de knakkende worels.
Later kwamen vrachtauto’s waarin tenslotte op het land de bieten in grote netten werden verzameld.
De vrachtauto’s reden richting Franeker.
Wij lieten ons meeslepen.
Een hield de auto vast, de volgende hem, de volgende…. Een keer ging het verkeerd.
Pieter Visser vergat dat er nog een aanhanger achter de auto zat.
Op het laatste nippertje sprong hij van de fiets.
De aanhanger reed over zijn fiets heen.
Alles was plat behalve de beide wielnaven.
Het brood was uit het trommeltje geperst.
Grote schrik.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand