Archief Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging |
1992

60 en 45 jaar 23 april 1992
Vrouwenverenigingen Tzummarum jubileren.

Tzummarum – De beide Vrijzinnig Hervormde Vrouwenverenigingen van Tzummarum en Firdgum vierden vorige week donderdag gezamenlijk hun jubilea van respectievelijk zestig en vijf-en-veertig jaar.
Dat betekende een gezellige bijeenkomst met vele vele genodigden.
O.a. waren aanwezig ds. Bergsma en 2 leden van de kerkeraad, vertegenwoordigsters van Dorcas en enkele dames van het Provinciaal bestuur.
De leiding was ’s middags in handen van mevr. A.Bleeker- Monsma.
Mevr. M. Tamsma hield een histotisch overzicht van de 60 –jarige vrouwenvereniging, terwijl de dames Meijer en Vogels een verslag in a.b.c. vorm van vr. ver. II voorlazen.
Mevr. Miedema-Aartsma droeg gedichten voor en mevr. Hoogerhuis vertoonde dia’s van vroegere uitstapjes van de beide verenigingen.
Enkele genodigden voerden het woord en boden een enveloppe met inhoud aan.
Ons oudste lid mevr. V.d. Laan- Haima die niet aanwezig was, stuurde een prachtige bos rozen.
’s Avonds werd de bijeenkomst voortgezet in de consistorie- kamer met een feestelijke koffietafel onder leiding van mevr. J. de Valk- Vogel.
Door diverse leden werden er bijdragen gedaan.
Om ± 9 uur sloot de voorzitster deze geslaagde dag.
Het bestuur J.v.R.

Op de foto staan: boveste rij; Doet Terpstra, Siep Spoelstra, Baukje Herrema, Loeki Wassenaar, Anny Marssum, Fokje Talsma, Aaltje(Reitsma)-de Wit, Neeltje Meijer, Griet Westra, Sjoke Kolthof, Lena Jouwersma, Eke Jensma.
2de rij: Margje Westra, Nel de Haan, Gine Terpstra, Hiltje Bandsma, Akke Terpstra, Janny Postma, vr. Boonstra, Wilhelmina(Mina) Dijkstra, Antje de Jong, Ali Miedema, Akke Jaarsma, Jeltje Groendijk, Antje Moes, Pietje v.d. Zee, Afke v.d. Zee.
Zittend: Fetje Prosje, Wijke Zwalua, Hanny Vogels, Janny de Valk, Aaltje Bleeker, Janny Pietersma, Hinke Meijer, Marie Tamsma, Jantje Hoogerhuis. Bron;
Bron: fam. Vogels

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand