Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
117

Lolke Postuma woonde in het tweede huis van links.
Hij was een bakkers-suteler.
Hij reed met een 2-wielige kar in de omgeving van Tzummarum rond om de klanten van brood te voorzien.
We kwamen hem nogal eens tegen bij de zeedijk.
Zijn zoon was Bindert Posthuma Deze liet een huis in de Amsterdamse School bouwen aan het einde van dit linker rijtje Hij bezat een piano en een orgel in de achterkamer en voorzag in zijn onderhoud door les te geven op vooral het orgel.
Voor schooltijd kreeg ik les.
Hij schoor zich onderwijl.
Met een grote optocht vanwege een bevrijdingsfeest was hij aanwezig met de piano op een boerenwagen, getrokken door een paard en speelde hij vaderlandse liederen.
Zijn zoon Lolke ging ook in de muziek en oefende piano in de consistorie van de kerk.
Ooit speelde ik met hem en bouwde in een strenge winter een sneeuwhut tegen de muur van hun huis.
In het linker huis woonde Haima, lid van het schoolbestuur.
Regelmatig moest ik papieren van mijn vader door hem laten ondertekenen.
“De complimenten van mijn vader en alsdat Haima misschien even zijn handtekening wilde zetten?”

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand