Archief It Bûthúsbankje |
10174 Bijnamen Tzummarum/Firdgum

OFFICIËLE NAAM – BIJNAAM-HUISNAAM EN BIJZONDERHEDEN.
• BIJNAAM BEWONERS VAN TZUMMARUM.

“De zemelstouwers”. Dit is een product van de tarwe dat overblijft, het werd met een kneppel uit de aren geslagen.

•Ate ????
“Ate-jiske” Woonde op de “De Jiske” of “De Pikkepólle” genoemd lange tijd was hier ook een noodslachting. Het was een klein, oud mannetje. Hoe oud? Vijftig ,zestig, tegen de zeventig? Alleen wie met hem opgegroeid was, kon het weten. Gezicht. haar. handen, pet, kleren,klompen, alles had dezelfde roodbruine kleur, en zolang hij in functie was heeft niemand ooit geweten,,of hij van het blonde of van het donkere type was. Elke dag ging hij met zijn grote, diepe kruiwagen in het dorp rond, as ophalen.
Want hij was de asman, officieel aangesteld. Hij had z’n vaste klanten, hier was een oude emmer, daar een asla, ginds een afgedankte doofpot of een half verkoold houten bakje,en de inhoud van al die dingen werd voorzichtig in de kruiwagen gedeponeerd zonder morsen en zonder stuiven, want hij had respect voor elke huisvrouw en niemand heeft hij ooit gegronde reden tot klagerij gegeven. Artikel van Kornelis Siderius.

•Kees Adema.
“Gouden Kees” Slager, Buorren
•Johannes Alkema.
“Johannes Grôt” Johannes Alkema won in 1939 de ledenpartij met Jan Draijer en T.Poelsma. Hij woonde in het Armenhuis in de Lytsebuorren. Zie foto.
•Ane Anema.
“Ane Poot” was boer op Kloosterlidlum Mûntsewei 3. Over deze persoon doen heel veel verhalen de ronde welke we hier niet zullen vermelden.
•Jan Bandsma
“Jan Hoarne” Bakkerij op de Buorren.
•Goatse Bleeker
“ Goatse Bolle”, had een bolle die in Tzummarum voor heel wat nakomelingen heeft gezorgd. Als schoolkinderen joelden wij achter de dúnder aan naar de plaats van het delict. Vanachter de struiken konden wij , met rode koontjes , bolles prestatie aanschouwen .Hoezo , seksueel onderwijs op de lagere school anno 2014 ?
•Sjoerd Bouma.
“Sjoerd Post” Lytse Buorren.Vraag de mensen in het dorp eens wie Sjoerd Bouma is en de kans is groot, dat ze zeggen “ik ken die man helemaal niet”. Vraag wie Sjoerd de post is en je kunt een antwoord krijgen zoals ” oh, dat is die man met de bril op en die hele oude fiets”.Zo hebben wij hem ook altijd door het dorp zien fietsen. Op zijn oude “weduwe” met de fietstassen vol post en een lading elastiekjes aan het stuur, handig manoevrerend tussen heggetjes en hekjes.
Vrijdag 24 november 1995 was het de laatste keer zijn, dat hij zijn post bezorgde. Dan heeft hij er 40 dienstjaren op zitten en kan hij de PTT vaarwel zeggen.
•”Bukshag” naam ???
Hij was bewoner van het oude Armenhuis Lytse Buorren Hij was iemand die bukshag rookte. Dat waren dus peukjes van de straat die hij opraapte.
Vandaar de naam bukshag. Hij draaide met oud krantenpapier nieuwe sigaretten.
•Klaas Bonnema
“Klaas Telefoan,” had zijn doof zijn opgelost met een z.g. Telefoan .Deze telefoan bestond uit een koperen bakje waaraan een koperen buis van ca. 50 cm. lang die met een bocht in zijn oor eindigde. Bij een groepsgesprek stond Klaas voor de groep en hield dan het bakje beurtelings voor des sprekers mond.(Rein uitgezonderd ) Klaas had geen last van lege batterijen.
•Jouke Bonsma.
“Jouke banaan” Had een groente en fruitwinkel.
•Tiemen Dijkstra.
“Tiemen Spar”, Buorren, had een Spar winkel.
•Anne Dronrijp.
“Anne Drop” Heel klein winkeltje op de Buorren. Vaak kregen de kinderen 2 centen mee voor de zondagschool, maar 1 cent ging vaak naar Anne voor drop.
•Teake Dronrijp.
“Teake Ojé” Teake Dronrijp deze man was van beroep koperslager. Naast het huis liep de vaart: de Ald haven. Buorren 51.
•Marijke Jepma haar Vader’s naam was Sies en haar moeder’s was Antje.
“Fjûr yn ‘e bûs”
Zij woonden op de Swaerderwei, zijn vrouw had rood haar,Vroeger gingen wij op oudejaars avond daar heen om wagens die buiten stonden op te halen en ergens anders neer zetten. Dan stond Sies achter de schuur deur voor hij het in de gaten had hadden wij de wagen al.
•Hylke Folkertsma.
“Hylke Kiosk” Handelde ondermeer in rookwaar.
•Klaas Folkertsma.
”Kaas Slokje” Zoon van Hylke Folkertsma.
•Fokke xxxx? “Fokke Lood”,Na de tweede wereld oorlog was er woning nood ,iedereen die kon werken ging vol enthousiasme weer aan de slag.
Fokke was bij de woningbouw meer dan een opperman ,moest op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig zijn.
Het snijden van repen lood vanaf de rol was een nauwkeurig werkje en vergde zijn tijd.
Soms duurde dat de timmerlieden te lang en riepen vanaf het dak :”Fokke lood “.
•Johannes Groeneveld.
“Johannes de ballenwipper” destijds Koehool.
•Jan Grond.
“Jan Worst en zoon Corrie Wussie” ze hadden 40 jaar een kruidenierswinkel, later hadden ze van alles te koop ook wel Vroom en Drees genoemd op de Buorren 93.
•Ale de Haan.
“Ale Ke” winkeltje op de Buorren
•Wytse de Haan.
“Manke Wytse” woonde in de Westerbuorren, en kon mooi zingen. Later woonde hij naast Frits en Tytsje Reitsma, Hearewei hij liep nogal mank.
•Frans Harkema.
“Frans Blikoor”geemigreerd in 1947. Frans de klompenboer was niet voor de poes, die kon iemand al prekende een paar klompen verkopen, hij verkocht de klompen dan per stuk.vertelden ze.
•Jaap Hiemstra.
“Popi Jopi” Had jarenlang een timmerbedrijf aan de Kleasterwei.
•Abe Hiemstra.
“Abe Snor”. ”Abe Hup” woonde achter de kerk.
•Dirk Hoekstra.
“Dirk Scania”. Woonde aan de Kleasterwei en reed veel in oude grote auto’s.
In1963 is hij geëmigreerd naar de U.S.A. maar is altijd Tzumarummer gebleven
•Douwe Hoekstra.
“Mâlle Douwe”. N.S.B.er arbeider woonde op Koehool.
•Ele Hoekstra.
“Skele Ele” zoon van Douwe Hoekstra.
•Tjibbe Hoogerhuis.
“Tjibbe yes yes” Tsjibbe en Jantsje Hoogerhuis hebben vanuit dit pand jarenlang fietsen en huishoudelijke apparaten verkocht.Buorren nr.83.
•Klaas Hoornstra.
“Klaas Sok” Manufacturenwinkeltje Buorren nr.80
•Symen Hoornstra.
“Symen skyltsje” Simon Hoornstra en zijn vrouw Siep. Zij verkochten groente en fruit vanuit deze winkel op de Buorren.71
•Jan ????
“Janeentzweetzwie”, Gaf dansles in Het wapen van Barradeel .tijdens het instuderen van de wals gaf hij de maat aan door boven de accordeonist eentzweetwie uit te schreeuwen.
•Hyltje Kasma.
“Hyltje B.H” bekend als woninginrichting, kledingwinkel en postkantoor van Hieltsje en Foekje. Buorren nr 79
•Trientsje Kasma.
“Skeve Trientsje” had een winkel in fournituren ,nee verkopen was er niet bij in elk hoekje en gaatje lag de koopwaar verstopt. Helaas zat haar hoofd schuin op de romp .Gelukkig kon ze daarmee goed functioneren getuige haar enorme en enthousiaste inzet.
•Kliuwstra en ????
“Olkebolke;” Een onafscheidelijk duo veldwachters , in dienst van de gemeente Barradeel ,trokken bijna altijd gezamenlijk op .Zo ook de figuren in de strip Olke en Bolke .
Kliuwstra woonde t. o. de O.B.L. School , xxxx? was getrouwd met Beitske Groendijk.
•Gerben Kolthof.
“Gerben suertsje” Germ en Saakje Kolthof zij hadden een kruidenierswinkel Buorren nr.111.
•Klaas Kuiken.
“Klaas Roos”, de boerderij waar zij woonden Buorren 10 en 12. is in 1988 geheel verbrand, op deze plek is toen een bungalo gebouwd, aan de noordzijde van de Minnertsga’ster vaart stonden grote kassen (rozenkwekerij)
•Kobus ???
“Kobus Klokje” bewoner van het Armenhuis Lytse buorren hij had een zakhorloge.
Klokkijken kon hij echter niet. Vaak werd hem naar de tijd gevraagd en dan kwam het horloge te voorschijn en hield hij het voor je neus.
•Uilke Lautenbach.
“Uilke Havermout” kruidenier. In 1986 gesanneerd en woonde aan de Buorren.
•Dirk v.Loon.
D.v.L. Zonder licht en zonder bel. Fietsmaker Buorren 46. Ook in Minnertsga werd deze uitspraak gebruikt (zie bijnamen Minnertsga)
•Marten Mellema.
“Marten Gugu”.
•Jan Nijboer.
“Jan Gas” Werkte bij het Gasfabriek en woont aan de Evert Sybesmastrjitte.
•Antje Norbruis.
“Antje Stap”. Wie in Tzummarum kent Oantsje niet? Bijna alle dagen zagen wij haar wel ergens in het dorp lopen, al of niet met een heleboel rotsooi (zwerfafval) in haar hand, dat ze overal opviste. Oantsje ruimt alle troep, die ze onderweg tegenkomt, op. Doet ze dat allang en waarom? Ik doe dat al heel lang, Waarom? Dat doe ik zo maar. Ik vind al die rommel geen gezicht.
•Paulus ???
“Paulus Krotsje” woonde aan het Paulussteegje tussen Lytse Buorren en de nu bestaande openbare school.
•Piet Paulusma.
“Piet Fliep” een oom van de weerman Piet Paulusma,. Woonde op Fermoanje (Buorren).
•Ale Pasma.
“Ale Coupontsje” Hij haalde vroeger de zegels op, woonde aan de Hearewei en was tevens tuinman bij dokter Noordhof.
•Oege Plantinga.
“Oege Peteroalje” woonde op de Swaerderwei.
•Lolke Postuma.
“Lolke op’e rin,” woonde in de Westerbuorren, had een kar met 2 wielen en een paard er voor en vente daarmee zijn waren rond, maar het paard sloeg nogal eens op hol.
•Janke Reitsma.
“Swarte Janke”, Woonde op de Fjouwere.
•Durk Siderius.
“Reade Durk” Kwam altijd achter je aan.
•Evert Sijbesma
“Bauke Kingma” Evert Sybesma uit Tzummarum, in de verzetskringen bekend als Bouke Kingma In de aprildagen van 1945, ten tijde van de bevrijding kwam hij bij de verdediging van het waterleidinggebouw in Noordbergum om het leven.
•Jan Sijbesma.
“Jan Dijkwerker. ”woonde aan de Sinaedawei en werkte bij de Gemeente Barradeel.
•Sijbe Sijbesma.
“Sybe Stikel”, had heel kort haar en woonde aan de Hearewei hij was kleinlandgebruiker.
• Tinus Sijbesma. (Wotex)
“Tinus Plotseling”, Buorren woninginrichting.
•Johannes Spoelstra.
“Johnny de farmer” Klein landgebruiker en melkrijder enz. Roordamaleane.
•Wijtse van Steinvoorn
“Wijtze âld yzer” Woonde in de Lytse Buorrren en handelde in tweedehands goederen.
•Jan Spoelhof.
“Jan Swit”, hij maakte hem nooit druk.
•Tys Spoelhof.
“Ome Tys” zijn “gevleugelde uitspraak” “Ik ken u van uw schedel tot uw voetzool” heeft vaak geklonken vooral als hij een borreltje op had.
• Feitzen Talsma.
“Lytse Feitsen.” Woonde aan de Kleasterwei.
•Feitsen Talsma.
“Grutte Feitsen” Woonde aan de Hearewei.
•Feitsen Talsma.
“Wyte Feitsen” Woonde aan de Roordamaleane.
•Samme Talsma.
“Samme Biet”.Hij was lang gardenier en bietenagent een echte dorpsman o.m biljarten en kaarten. Hearewei 4.
•Samme Talsma
“Samme Hynste Spul”. Neef van Samme Biet. kleinlandgebruiker en melkerij. Woonde jarenlang op het Hynste Spul aan de Hegesylsterwei.
•Sjoerd Talsma.
“Sjoerd Mol”, bouwde aan de Kleasterwei een huis onder de grond en had destijds een metselbedrijf.
•Rients Terpstra.
“Rients Brijkarre,” Melkboer op de Sinaedawei.
•Tiede Talsma
“Tiede Tonsje”, was ambtenaar bij de Gemeente Barradeel .Hij wisselde wekelijks bij hen die “ aan de gemeente waren “ ,een volle met een lege privaatton. Een kruiwagen was hierbij onmisbaar.
•Pieter de Valk
“Pieter Wikel”, had een dubbelloops jachtgeweer waarmee hij op verzoek al dan niet legaal schadelijk wild kon opruimen .Niet iedereen was hier even bij mee.
• Rein de Valk,
“Rein Tetteratet,” hoorn blazer bij Crescendo had een stem als een klok. Hij jeuzelde aan een stuk door niemand kreeg er een woord tussen. Hetgeen niet altijd op prijs werd gesteld. Eigenlijk had Rein in de politiek gemoeten ,hij had vast veel stemmen gekregen.
•Jacob Terpstra.
“Jappie K.I.” woonde in de Westerbuorren.
•Sjoerd Terpstra.
“Sjoerd Hekje”woonde op een boerderijtje aan het eind van de Lytse Buorren,het is afgebroken ivm. de camping en voetbalvelden.
•Mevr.Terpstra-Dijkstra.
“Moeke V.U.T.” Mevr.Terpstra heeft als weduwvrouw met haar 12 kinderen van 1959 tot 1998 altijd in het Station gewoond
•Haije Travaille
“Haije Skeuk” Bij Haye kon je je haar laten knippen en in model laten brengen een echte coiffeur dus.,Hij was bekend onder de naam Haye Scheuk. dit kwam omdat hij tijdens zijn werk constant de ene schouder omhoog bracht. Je kon er ook drogistartikelen kopen.Buorren 87
•Ale Travaille.
“Ale Karrieder” Beurt naar Franeker, woonde aan de vaart achter Bouwbedrijf Fongers.
•Jacob Travaille.
“Kuchie”. Gardenier en vrijgezel woont op de hegesylsterwei en doet bijna alle werk met de hand.
. •Ties??
“Ties met de bult”, die woonde op de Hegesylsterwei bij de molen in de Kolthofpoler. hij was molenaar en arbeider.
•Rense de Valk.
“Rense Peterolie” woonde op de hoek van de Buorren-Lytse Buorren, vroeger was dit jarenlang een wagenmakerij.
•Harm de Vries.
“Harm Sikje”, zoon van Meile de Vries.
•Meile de Vries.
“Reade Meile” Zoon van Sietse de Vries voorheen Hearewei, hij is later naar Duitsland gegaan.
•Dirk de Vries.
Debet Dirk had een kruidenierswinkel op nr.99 in de Buorren hij dankte deze naam aan het feit, dat wanneer men te weinig geld bij zich had, zodat dit opgeschreven moest worden, hij altijd zij: “Dan schrijven wij dit in Debet”.
•Pieter de Vries
“Pieter sprekoere” landarbeider, Kleasterwei
•Tjerk Westra.
“Tjerk de Putter- Tjerk Haffel” was putter van een ploeg landarbeiders en woonde in de Buorren.
•Tjerk Westra.
“Tarzan” Bedrijfsleider bij de cooperatie (loonbedrijf) nu de Buffer.
•Jappie van der Weg.
“Jappie Jodel” Johny Hoes? Gardenier woonde in de Lytse Buorren en daarvoor achter het cafe bijna altijd goed gehumeurd ( hoe laag de melkprijs ook was ) reed al zingend met paard en wagen door het dorp naar zijn akkers.
•Jan van der Woude.
“Jan Kruk” woonde in een steeg in de Lytse Buorren.
•, Jan v d Zee.
“Jan Kryst” woonde aan de Hearewei.

•BIJNAMEN BEWONERS VAN FIRDGUM.
Geruime tijd was de bijnaam voor de bewoners “Wortelkoppen”.
•Jan de Vries.
“Jan Skipper” Camstrawei nr.28 Firdgum. Hij had een vissersboot die hij regelmatig verhuurde aan poerders.
•Wiep Tolsma
“Wiep theebus” Ze had in Firdgum een winkeltje en ging langs de deuren om koffie of thee te verkopen om iets bij te verdienen.
• Sipke v.d. Zee.
“Sûre Sip,” Firdgum.
•Jan de Vries.
“Jan Bloesum” Landgebruiker Noorderhoeve Firdgum.
•Jan Zwager.
“Jan Tipel” woonde in Firdgum en was arbeider.
•Sjirk Dijkstra.
“Sjirk Poot”had een stijf been en woonde aan de Hornestreek onder Firdgum.
•Piet de Haan.
“Kappie uit Firdgum de tjilsedraaijer.?
Bijnamen en evt. bijzonderheden ook uit andere dorpen van de oude gemeente Barradeel kunt u sturen naar: info@oudtzummarum.nl.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand