Archief Chr Lagere School
2101 c.l.s. schoolreisje 1959

Schoolreisje 1959
Boven v.l.n.r: Dirk Dijkstra, Ruurd van Merode, Tjalling van Steinvoorn, Marten Douma(Firdgum), Pier van Merode, Tetje Kramer, Maaike de Haan, Tjitske Jepma, Arjen Kuiken, Alie Veenstra, Annie Wiersma.
2de rij v.l.n.r: Hein Bonnema, Jappie de Vries, Johannes Tichelaar, Sjirk Pasma, Piet Travaille, Tjerje Idzinga, Maartje de Haan, Elske Reitsma, Neeltje Bonnema, Hennie Plat.
3de rij v.l.n.r: Jan Heeringa, Jasper Travaille, Lammert Postma, Sybe Travaille, Tineke Terpstra, Jantje Keuning, Rommert Kuiken, Auke Walda, Sippy Sybesma?, Jan van der Schaar,Jacob Hoekstra.
4de rij v.l.n.r: Jeanette Strikwerda, Marietje Terpstra, Gerrit de Haan, Griet Drijfhout,?????, Anneke Sybesma en Dirk de Valk.
Meesters v.l.n.r: meester Veenstra,buschauffeur Piet Bergsma, meester Twijnstra,juffrouw Postma, juffrouw Piek en meester Postma.

Bron: Renske de Vries.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand