Archief Chr Lagere School
1995 c.l.s. 1950

1950

Pieter Post, Bertus Boonstra , Tjepke de Vries, Neno v/d Schaar, Jelle de Vries, Albertus Buren, Tjerk Kampstra, Rein Reitsma, Jacob Haitsma, Sjouke Stienstra, Ludie Wijnia, Piet Klaver, …?, Naning Kramer,…?, …?, …?, Rein Faber, Jannus Bos, Meester Korporaal,…?, ? Harkema, Janke Boonstra, Minnie Wijnia, Tetje Neij, Klaasje Stienstra, ?.. Harkema, …?., ..?, Neeltje Weidema, Djoeke Kluewstra ,…?, …?, Saapke Pasma, Maaike v/d Burg, Tinie Postma, …?, Jappie Post, Hans de Haan, Frans Veenstra, …?,Durk Hansma, Albert Idzinga, …?, …?, …?, Jantje Waardenburg , …?, Cornelis Terpstra, Geertje Hogerhuis, …?, …?, Johannes Kamstra,…?, Anke Mellema, Durkje Haitsma, Johanna Visser, …?, Annie Vries, AaltjeKeizer, Meester Wijnia, Jan Terpstra, Griet Pasma, Tine Bonnema, Maaike Idzinga, Fekke Haitsma, Tietje Hansma, Nannie Travaille, …? Tjeerd Veenstra, …?, Sape Kasma, Dirkje Mellema, Boukje Haakma, Pietje Kampstra, Willie Kamstra, Cris Veenstra, Tjitske Posthumus, Meester Emmelkamp, …?, Hessel Kluewstra, Age Hogenhuis, Anneke de Haan, …?, Aukje van Steinvoorn , …?, Johanes Post, Maartje Reitsma , Jantje Mellema, Renske Waardenburg, Yntje Boonstra, Akke Stienstra, Sjoeke Heeringa, …?,…?, Willie Travaille , …? Bettie van Steinvoorn, …?, …?, Gerrie Terpstra, Renske Hogenhuis,Geke Jepma, Liefke de Vries, Klaas Bonnema, …?, …?, …?, IJbeltje Reitsma, …?, …?, …?, …?, ? de Haan, …?, Hieltje Kasma, …?, …Gerrit v/d Kuur, Djoeke Baarda, Frans de Valk, Idzart Lautenbach, …?, Harm Terpstra, Henk Schievink, Dineke Wijnia, Laas Wijnia, Siebe v/d Schaar, ? Roorda, Piet Plantinga, ? de Haan, …?, …?, …?, …?, PieterPasma, …?, …?, …?.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand