Archief Chr Lagere School
2096 c.l.s. 1955

Bovenste rij; Sape Kasma, Sippe Harkema?, Johannes Post, Klaas A. van Steinvoorn, Wiebren Ennema, Jan Terpstra, Tjeerd Veenstra, Harm Terpstra, Yntsje Boonstra, Willy Travaille, Annie de Vries, Nanny Travaille, Tine Bonnema, Maartje (Makkie) Reitsma, Geeke Jepma. Tweede en derde rij; ….?, Dineke Wijnia, Berend van Merode, Sjoertje Idzinga, Meester Corporaal, Ysbrandt de Haan, Wietse de Haan, Wietske Veenstra, Sietske Struiksma, Pietje Kampstra, Tine Haakma, Juffrouw Koudenburg, Jantje Waardenburg, Froukje Bonnema, Iep Reitsma, Aaltje Terpstra, ….?, Sietske Travaille, Pietje Terpstra, Janny Hogenhuis, Jantje Ennema, Meester Wijnia, Jeltje Kasma, Tine v.d. Schaar, ….?, Trijntje Venstra, Juffrouw Wijnia, Minke Visser, Foekje Zondervan, Gerrie Terpstra, Siemy Sijbesma, Meester v.d. Werf, Tinke Hogenhuis, Geertje Hogerhuis, Aukje van Steinvoorn, Sjoeke Heeringa, Arjen K. van Steinvoorn, Renske Hogenhuis. Vierde rij; Gerriet v/d Kuur,Schelte Hamersma, Chris Veenstra, Renske Waardenburg, Lars Wijnia, Klaas Bonnema, Pieter Pasma, ….?, Siebe de Valk, Piet Alkema, Jabik Struiksma, Maartje Pasma.
Onderste rij; Hietje Kasma, Sape Hansma, Sjirk Zondervan, Idzerd Lautenbach, Ane Hein v/d Burg. Akke Stienstra, ….?, Arjen W. van Steinvoorn, Tjipke Douwma, Durk Hoekstra, Wietse Hogenhuis.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand