Archief Chr Lagere School
2097 c.l.s. 1955

1955- Schoolreisje naar de Hunnebedden.

Schelte Hamersma, Siebe v/d Schaar, Harm Terpstra, …?, Sape Hansma, Ysbrand de Haan, Klaas Bonnema, Klaas de Vries, Lars Wijnia, Ate deHaan?, ….?, Griet Zondervan, …?, …?, Baukje Hansma, Jabik Veenstra, Wietse Hogenhuis, ….?, Chris Veenstra, Tine v/d Schaar, Trijntje Veenstra, Froukje Bonnema, Bauke Hansma, …?, Idzerd Lautenbach, Pieter Pasma, Siemy Sijbesma, Doetje Haitsma, Maartje Pasma, …?, Corry Pasma, Anna Kamstra, Klaasje Hoekstra, Pietje de Valk, Dirkje van Steinvoorn, Jacob Lautenbach, Tine K.v. Steinvoorn, Janke de Vries, …?, Pietje Terpstra, …?, Tinke Hogenhuis, ..? Talsma, Frans deValk, Germ de Valk. Seerp v/d Schaaar, …?, Siebe Travaille, …?.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand