Archief Geschiedenis Bunker Koehoal |
5385 Open dagen 16-17-04-2011

Foto: W.Leistra

Als grote verassing werd door de heer Manshande uit Harlingen een afdruk van originele kadastrale tekeningen gebracht van Bureau Registratie Verdedigingswerken Friesland Stelling Koehool.

Deze tekeningen geven precies de situatie van het hele complex uit de oorlog weer. Voor de Stichting Bunker Koehool is dit een geweldige aanwinst. Leuk is om te vermelden dat de tekening welke vorig jaar gemaakt is door Jan Reitsma uit Franeker, bijna exact gelijk is dan de origineel.

Bij Jan had dit destijds zo een indruk achtergelaten dat dit onuitwisbaar in zijn geheugen staat gegrift. Iedereen was het er over eens dat deze laatste bunker van de Stelling Koehool moet blijven. De bunker moet het karakter krijgen van een educatieve –informatieve plaats van de Tweede wereldoorlog in deze regio. De bunker gaat een aanwinst worden op deze toeristische route in Noordwest Friesland.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand