Archief Openbare Lagere School |
Jaartal 1969

Bovenste rij; v.l.n.r.
Sijberen Sybrany, Age Hiemstra, Anske Zwalua, Douwe A. Hoekstra, Cor van der Laan, Klaas Keizer, Piet Hiemstra, Pieter Heeringa en Meester Kooistra.
Midden;
Eva Spoelstra, Albertje Folkertsma, Douwina Wassenaar, Janke Bandsma, Koosje Keizer, Nynke Terpstra, Marjan Kingma, Egbert Jensma, Theun Sinnema.
Zittend;
Pieter J. Jouwersma, Sietse Kingma, Willem Telenga, Haaije G. Westra, Coby Adema, Marja van Zanden, Boukje Hoekstra, Bregina R.Terpstra.

Bron P. Hiemstra.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand