Archief Openbare Lagere School |
Jaartal 1970

Bovenste rij; v.l.n.r.
Tjepke Jorritsma, Willem Telenga, Sietze Kolthof, Ype Marssum, Piet Hiemstra, Haaije G. Westra, Cor van der Laan, Juf J. Olijnsma.
Midden;
Eva Spoelstra, Egbert Jensma, Age Hiemstra, Anske Zwalua, Gelf Bleeker, Lieuwe de Jong, Douwe A. Hoekstra en Klaas Keizer.
Onderste rij;
Albertje Folkertsma, Janke Bandsma, Coby Adema, Nynke Terpstra, Tjitske Herrema, IJtje Terpstra, Anneke Postma, Bregina Terpstra en Koosje Keizer.

Bron P. Hiemstra.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand