Archief Openbare Lagere School |
o.l.s. 1971

O.L.S. Tzummarum 1971

Bovenste rij; v.l.n.r. Roelof Brolsma, Hessel Hoogerhuis, Bavius de Lange, MartenJan van Zanden, Afina Perdok, Ernst Kooi, Douwe van der Walt, Foekje van der Walt.
2e rij; Douwe S. Dokter, Sieberen Santema, Sjouke Spoelstra, Sjoerdje Pasma, Gelbrichje Bleeker, Sonja Moedt, Neeltje Bleeker, Elizabeth Folkertsma, Hampie de Vries, Bart Kramer, Juf. M.J. Tamsma.
Onderste rij; Bea van der Laan, Ingrid Klaster, Jannie Westra, Klaske de Jong, Grietje Terpstra, Fokko Kingma, Tineke van Loon, Jan Adema, Andre Bakker, Dirk.G. Terpstra.
Info; Klaske de Jong

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand