Archief Klooster Lidlum en Klooster Bethanië Tzummarum |
7949 Klooster Lidlum

Foto 1

Zegelstempel (afdruk) Lidlum;
zegel van de abt van Mariëndal

foto 2

Zegelstempel (afdruk) Lidlum; zegel vanWibrand Wobbinga van Weidum.
Wibrand was de 15e abt van Lidlum (1347-1351)

foto 3

Zegelstempel (afdruk) Lidlum;
zegel van Doedeke (kleine Doede), geestelijke van Hoorn.

Foto 4

Zegelstempel (afdruk) Lidlum;
zegel van Keimpe van Weidum,13e abt van Lidlum (1332-1336).

Foto 5

Zegelstempel (afdruk) Lidlum;
zegel van broeder Paulus,kanunnik.

Foto 6

Zegelstempel (afdruk) Lidlum;
zegelstempel van Lambertus.

Foto 7

Zegelstempel (afdruk) Lidlum;
zegel van Johannes van Menaldum, pastoor aldaar en kanunnik van Mariëndal ten tijde van Abt Wibrandus II.

Amateur archeoloog Jan Zijlstra Leeuwarden

Foto: Johan Koning

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand