Archief Klooster Lidlum en Klooster Bethanië Tzummarum |
3331 Klooster Lidlum Schets 1572

In 1572 plunderden de geuzen het klooster en de Spanjaarden gebruikten het als Kazerne.
Van de laatsten hebben we een betrouwbare schets van het uiterlijk van het klooster in die dagen.
In 1580 werd Mariadal volkomen verwoest. Enkele boerderijen en het steengruis in de grond herinneren aan de oude abdij.
Sedert een aantal jaren staan in Klooster Lidlum de gebouwen van een groothandel in akkerbouwproducten.
Een bedrijvigheid die geenszins in strijd is met de wereldlijke activiteiten van de Vetkoperse Witheren.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand