Archief Chr Lagere School
2017 c.l.s. 1958

1958

Klas 2 en 3.
1e rij; zittend,v.l.n.r ; Ytsje Bondsma, Ane vd Schaar, Gerrit Hoekstra , Isaac Tichelaaar, Harrie Terpstra, Tineke Terpstra, Neno vd Schaar, Meinte Reitsma en Hein Bonnema.
2e rij ; Jorrit de Vries, Anneke de Vries,Aagje Keuning, Lotje Feenstra, Tineke Kuiken, Djoeke Walda., Jan Heeringa, Alie Veenstra, Jasper Travaille en Piet Loge.
3e rij; Tine Jepma, Antje Geertsma, Renske Hoekstra, Dirk de Valk, Janet Strikwerda, Dirk Dijkstra, Maaike de Haan, Ruurd v. Merode, Anneke Sijbesma, Reinder Ouwersma, Lieuwe Terpstra en Alie de Haan.
4e rij; Gerrit vd Kuur, Renske Zondervan, Broer Reitsma, Brant Jepma. Minke Pasma, Waling de Haan, Marietje Terpstra, Jan Kuiken, Lammert Postma, Jetse Hogerhuis ,Jantje Keuning, Hans de Haan, X ? , Meester Tjalling Twijnstra. Uit Tjerkwerd.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand