Archief Openbare Lagere School |
o.l.s. 1930

O.L.S. Tzummarum Schoolreisje omstreeks 1930

Bovenste rij; op de bus – Jappie Meijer, onbekend, onbekend, Rinse Pasma, Jan Bandsma, onbekend, Klaas de Jong, Lieuwe Herrema, Geert Hoekstra, Pier Santema, Reinder de Haan, onbekend.
2e rij – ouderen; Chauffeur, Sieberen Santema, Willem Spoelhof, Chris Bandsma, Tine Vogels, Renske de Valk, mw.T. Vogels-Hovinga, mw.Anna Westra, mw. Van der Tol, Meester R. Van der Tol, meester J. Bos, onbekend.
3e rij – onbekend, onbekend, Peke de Haan, onbekend, Feitze Bosma, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Dirk T. Dijkstra, Leo Vogels, Arjen de Vries, Anne van der Wal.
Tussen de rijen; 2 jongens onbekend, onbekend.
4e rij – Jantje Kolthof, Trijntje Marra, Anna Kikstra, Akke Swart, Liep Heeringa, Gerrie Winsma, Klaske D. Westra, Aaltje Draijer, Grietje Noordhoff, Eke J. Westra, Hennie Postma, Tjaltje Wagenaar, Trijntje Doorneveld, Anneke Herrema, onbekend, Ymkje Spoelstra, Sjoke H. Kolthof.
5e rij – Neeltje Pasma, Beitske Groendijk, onbekend, Mettje O. Kolthof, onbekend, Baukje Dronrijp, onbekend, Hiltje de Haan, Jan Groendijk, Albert Jensma, Simon. S. van der Zee, Jan de Valk, Sije J.Westra, Dirk Postma, onbekend, Marten Hoekstra, onbekend, Trijntje Marra, Jantje Marssum, Anneke Pasma, Eelkje Spoelhof.
Informatie; Mw. A. Heeringa- Draijer Dhr. L.H. Vogels Dhr. L. Herrema

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand