Archief Chr Lagere School
5323 Kleuterschool 1955

Tzummarum kreeg nieuwe Christelijke kleuterschool.

Gistermiddag waren vele genodigden in het Evangelisatiegebouw te Tzummarum bijeen om de opening van de nieuwe christelijke kleuterschool bij te wonen.
In zijn openingswoord sprak de voorzitter, de heer W.Hogerhuis zijn teleurstelling er over uit, dat men er niet in geslaagd was één school voor het hele dorp te stichten.
Het is nu een christelijke school geworden, waarin de gereformeerden en de rechtzinnig hervormden samengaan.
De voorzitter bracht dank aan allen, die hadden bijgedragen tot de bouw van deze school.
In het bijzonder richtte hij zich tot het gemeentebestuur en de inspectrice van het kleuteronderwijs, mevr. T.Wartena.
Hierna kwam een lage rij van sprekers, het schoolbestuur gelukwensen.
Enkelen deden hun woorden vergezeld gaan van een praktisch cadeau.
De burgemeester van Barradeel, de heer J.Duker, die de rij opende, sprak er ondermeer zijn voldoening over uit, dat een plaatselijk initiatief zijn beslag kreeg en dat niet gewacht was tot de wet op het kleuteronderwijs er was.
Na de bijeenkomst in het Evangelisatiegebouw trokken de aanwezigen naar het nieuwe schoolgebouw om er een kijkje te nemen.
Door voordat het zover was, moesten nog een paar hindernissen uit de weg worden geruimd.
De eerste, een lint, dat het pad naar de deur versperde, werd door mejuffrouw Wartena op vrouwelijke wijze zuinig,doorgeknipt; zij knipte n.l. het lint niet in het midden door maar vlak bij het eind, zodat het nog wel eens een keer gebruikt zou kunnen worden.
De tweede hindernis was de deur, die toegang gaf tot het gebouw.
Deze werd door de burgemeester, die de sleutel even tevoren van de voorzitter had gekregen, geopend.
De school, die een werklokaal en een speellokaal heeft, is modern gebouwd met veel licht.
De heteluchtverwarming wordt automatisch geregeld door een thermostaat, zodat de temperatuur altijd contant is.
‘s Zomers kan deze installatie gebruikt worden voor luchtverversing en afkoeling.
Elk kind heeft zijn eigen tafeltje met stoeltje, zodat de een geen last van de ander hoeft te hebben.
Ook is er voor de meisjes volop gelegenheid om hun vrouwelijke aard te laten spreken, want er zijn ook twee echte keukentjes met kraan en gootsteen.

Uit de l.c. 11-11-1955.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand