Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
11716 Opening Nij Bethanië 07-04-2017

Foto: Niels de Vries

Verzorgingshuis dicht? ‘Dat litte we ús net gebeure!’

Zestig jaar na opening viert Tzummarum behoud van ouderenzorg.

Síppie Miedema
Tzummarum: Op de kop af zestig jaar nadat Nij Bethanië in Tzumma- rum werd geopend, is het weer feest in het zorgcentrum. Het verzorgingshuis oude stijl is verbouwd tot modern woon-zorgcentrum met 32 appartementen. Veertien zijn bedoeld voor mensen die zware zorg nodig hebben.

Achttien appartementen worden verhuurd aan ouderen die zich nog deels zelf kunnen redden. De ouderenzorg in Tzummarum is klaar voor de toekomst. En dat is bijzonder: nog geen twee jaar geleden leek het erop dat Nij Bethanië de deuren moest sluiten. „Wy tochten: dat litte wy ús net gebeure”, weet Gerard van Keulen nog. Als projectleider bij Wonen Noordwest Friesland is hij medever- antwoordelijk voor de verbouwing. Toen Noorderbreedte eerst al nieuwbouwplannen afblies en later besloot Nij Bethanië helemaal af te sluiten, besloot de woningcorporatie het pand te kopen. „Wy wiene al dieleigner en hawwe it doe hielendal oernaam.”

Als zorgpartij werd Zorgcentrum Het Bildt gevraagd mee te doen. De organisatie regelt vanuit het huis ook thuiszorg voor andere ouderen in het dorp. In de afgelopen twee jaar is een deel van het oude verzorgingshuis gesloopt. „It hiele gebou wie ?erstente grut – en mei dŕt stik koenen we neat.” In het bestaande deel zijn van twee appartementen één gemaakt en is er gezorgd voor meer licht. De woonruimte die zestig jaar geleden als afdoende werd bestempeld, wordt nu als te klein beschouwd. Van Keulen: „De âlderein hawwe-no in moaie wenromte.”
Op twee appartementen na is alles verhuurd. „Doe’t Noorderbreedte fuortgie, rűn it tehűs ek gau foar in grut part leech. No is der wer belangstelling om hjir te wenjen.”

Vrijwilligers
Dat Nij Bethanië open kon blijven, is vooral te danken aan de vrijwilligers. Die zorgden na het vertrek van Noorderbreedte voor activiteiten en gezelligheid. „It begün mei in teedrinkmomintsje en yn de rin fan de tiid hawwe se hieltyd mear saken oppakt mei en foar de bewenners.” De bewoners die zijn gebleven tijdens ‘de bouwperikelen, hebben vol gens Van Keulen heel wat overlast te verduren gehad. „Mar ik moat sizze dat se eins noait klage hawwe oer. de bou.” Het goede nieuws voor die mensen is dat het nu is afgelopen met het lawaai en het stof „A1 moat it terrein noch wol oanpakt wurde ‘mei nije parkeerfakken en it oanlizzen fan de tún.” Bij de opening is gisteren een reliëf van Marijcke Visser onthuld. Het wandkunstwerk zat in het gesloopte deel en is door de woningcorporatie netjes uitgezaagd en teruggeplaatst.

Met de ontlmllíng van een nieuwe gevelsteen is het zorgcentrum gistei en officieel geopend Vandaag houdt Nij Bethanië tussen 11 en 15 uur open dag voor belangstellenden.

Friesch Dagblad 08-04-2017

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand