Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
11496 Illustratie renovatie Nij Bethanië 2016

Eindelijk is het tijd voor feest bij Nij Bethanië

* Betrokken partij en vieren oplevering eerste fase in nieuwbouwproject

* Verbouwing van bestaand zorgcentrum is nu aan de beurt

Trudy Oldenhuis

Tzummarum: Vlaggetjes, gebak, een partytent en blijde gezichten: het was gistermiddag feest bij zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum. Reden: de oplevering van twaalf nieuwe levensloopbestendige woningen naast het zorgcentrum. Dat gebeurde al deze zomer en de woningen zijn inmiddels bewoond, maar het feest daarvoor werd gistermiddag gevierd, met bewoners, vrijwilligers en andere betrokken partijen. Van die gelegenheid maakten initiatiefnemers Wonen Noordwest-Friesland, Zorgcentrum het Bildt en Franekeradeel maar meteen gebruik om ook de plannen voor verbouw van het zorgcentrum zelf nog eens toe te lichten. Dat moet een nieuwe entree, een mooier atrium en 32 zorgappartementen krijgen.

Feestje
„Eindelijk”, verzucht wethouder Thiadrik Twerda van Franekeradeel. „Dit is eins it earste echte feestje dat wy hjir fiere.” Lang leek het erop dat dit feest nooit meer zou komen. In 2010 lagen er al plannen voor nieuwbouw, maar die liepen spaak toen zorgorganisatie Noorderbreedte – toen nog eigenaar van Nij Bethanië – zich terugtrok. Zorgcentrum het Bildt uit Sint Annaparochie nam Nij Bethanië over en paste met de overgebleven partijen de plannen aan. De afronding van de eerste fase – de oplevering van de huurhuizen – zorgde gistermiddag voor blijdschap. „Ik wenje der al en bin der hiel wiis mei”, aldus een bewoonster, die tussen de toespraken door spontaan het woord vraagt.

Nieuwe buren
Ook Atje Tadema, voorzitter van de raad van bestuur van Zorgcentrumhet Bildt, verwelkomt de nieuwe bewoners. „Wy binne bliid mei ús nije buorlju. Wolkom. En as jimme stipe nedich hawwe, dan kinne Wy dy jaan.” Want ook dat is het idee van de huurwoningen, die qua uitstraling en kleur passen in het dorpsbeeld van Tzummarum: dat de bewoners zo nodig kunnen delen in de zorg van Nij Bethanië.

Renovatie
De renovatie van het zorgcentrum zelf gaat zo gauw mogelijk beginnen, vertelt Gerard van Keulen, projectleider bij Wonen Noordwest-Friesland. Volgende week wordt bekend of de financiering daarvoor rond is. Zo ja, dan kunnen de voorbereidende werkzaamheden direct beginnen. Tot vreugde van de aanwezige bewoners, zo blijkt. Van Keulens waarschuwing dat er dan overlast zal zijn, wordt door hen nuchter ontvangen. „Dan dogge wy doppen yn de earen.”

Tijdelijke units
Meer problemen hebben enkele bewoners met de tijdelijke units van Noorderbreedte, die nog naast het zorgcentrum staan en die bedoeld waren om de bewoners tijdens de verbouwing erin te huisvesten. Nu staan ze leeg en ontnemen ze hen het uitzicht. Wanneer gaan die weg, willen enkele bewoners weten. Dat is aan Noorderbreedte, antwoordt Van Keulen, die belooft daar op korte termijn nog eens naar te vragen. Het kan de stemming op deze middag nauwelijks drukken. En dit ene feestje smaakt naar meer, vindt wethouder Twerda. Naar de oplevering van een vernieuwd en gerenoveerd Nij Bethanië bijvoorbeeld. „Faaks hawwe wy folgjend jier wol wer in feestje, dochs?”

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand