Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
28

Teake Dronryp.

Hij had zijn loodgietersbedrijf in het rechter huis.
Als hij voor een klus ergens kwam was zijn gezegde: “Oh jé, dat kan gemaakt worden.
Daarachter duiden de struikjes op de vroegere aanwezigheid van de Ald Haven.
Een z.g. haven die in verbinding stond met de Minnertsgaastervaart.
Op het kruispunt was vroeger dan ook een brug. In de verte de herberg.
Links de bakkerij van Strikwerda.
De winkel had een vloer van zwart, witte, grijze tegels die een 3D-patroon vormden, een anamorfose.
Zoals alle bakker ‘sutelde’hij ook door het dorp en de omgeving, getuige de ‘bakkerskoer’ op de fiets.
‘Daarnaast de winkel van Jan en Jantje Sijbesma.
’ Aanvankelijk werd deze winkel inderdaad gedreven door Jan Obbe Sijbesma en zijn vrouw Jantje Hiemstra.
Jan Obbe Sijbesma overleed al in november 1928.
In de jaren daarna kreeg Jantje een relatie met een weduwnaar uit de Wouden, Tjalling van der Veen, een rondreizend handelaartje.
Eind jaren dertig trouwden zij.
Het was dus de winkel van Tjalling en Jantje van der Veen.
Een winkel in comestibles Met een toonbank, een weegschaal en een fraaie hangende lat daar boven waaraan in allerlei maten bruine puntzakjes hingen.
Wij kwamen daar wel eens de winkel binnen en vroegen dan ”Of Sijbesma misschien ook een ons droge druppen had” Hij werd dan erg boos en wij verlieten al joelend de winkel.
Daarachter was het timmerbedrijf van Fongers, met langs de weg zijn werkplaats met een rij fraaie ramen.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand