Archief Beurtschippers en Boderijders Tzummarum |
148 Kade beurtvaart

Johannes de Beer onderhield van 1869- 1897 met zijn snik de wekelijkse verbinding van Tzummarum met Franeker en met Leeuwarden.
Zijn zoon Rense de Beer volgde hem op van 1897 tot 1917, hij kocht in 1910 een motor.
Van 1917 tot 1922 werd het bedrijf uitgeoefend door Jouke Spoelstra die het weer overdroeg aan Teake Kramer.
Omstreeks 1946 kwam hier een eind aan.

Johannes de Beer was in zijn woonplaats Tzummarum en ook in de omtrek een heel bekend figuur.
Van 1869-1897 was hij beurtschipper, ook was hij 50 jaar agent van het begrafenisfonds en 41 jaar lang bietenagent voor Vierverlaten en 30 jaar boekhouder voor de plaatselijke veiling.
Ook was hij 40 jaar commisionair voor de firma W.A.Scholten in Groningen en wel in de branches aardappelen en stro.
Voorts was hij belast met het toezicht op de wagons aan het station tijdens de jaren 1914-18, betreffende levensmiddelen vervoer.

Voorwaar een werkzaam leven.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand