Archief Geschiedenis Bunker Koehoal |
6701 Opening Bunker 14-10-2011

De openingshandeling werd verricht door links de heer Harrie Boon van het dagelijksbestuur Wetterskip Fryslân en rechts de heer Jan Reitsma oud medewerker van Waterschap Vijfdelen.

Foto: Ruud Hof

Meerkoeten eten met de Duitsers
Och, yn’e oarloch wie alles lekker.

Feestelijke opening van de gerestaureerde bunker op de zeedijk.

TIM FIERANT TZUMMARUM – ,,Ik ha hjir stoeid, wurke en frijd.
Yn dy folchoarder” zegt Jan Reitsma (78) ‘Hjir’ is bij de Koehool-bunker op steenworp afstand van zijn geboortehuis.

Het is voor Reitsma een feestelijke dag, deze vrijdag. De bunker op de Tsjummearumer Sedyk, waar hij als kind, puber en jong volwassene zo vaak kwam, is gered van de ondergang. Lang was de bunker, van waaruit de Duitsers in de oorlog de zee en de lucht in de gaten hielden, een bouwval. Muren vol kieren, een lekkend dak en kapotte kozijnen. Het Wetterskip had de sloopvergunning in 2008 al klaar, toen protesterende omwonenden de Stichting Bunker Koehoal oprichtten.

De stichting kreeg het geld dat gereserveerd was voor de sloop. Gemeente, provincie en stichting Nij Bethanië vulden het bedrag aan tot € 4o.ooo. De bunker werd opgeknapt. Vrijdagmiddag is de gerestaureerde bunker feestelijk geopend. Reitsma: ,,Ek al wenje ik no yn Frjentsjer, ik kaam hjir noch altyd wykliks. Op’e fyts, oer de seedyk. Ik moat de see sjen, dat moat ik gewoan.” Reitsma werd geboren ophonderd meter van waar later de bunker zou verrijzen.

Ook in de oorlog, toen de Duitsers er zaten, kwam hij er regelmatig. ,,Dy Dútsers hienen fan dy lekkere ‘Kuchen’. Der mochten wijek wol ris in stikje fan.” Het bleef niet alleen bij koek. ,,Markol (meerkoeten), dy ieten se ek. Skeaten se sa út it wetter. Ha ik ek wol ris iten. Bęst lekker. Och, yn’e oarloch wie alles lekker. Hazzen skeaten se ek faak, der rűnen hjir in protte hazzen.”

De Duitsers liepen hun wacht over de dijk, vlak langs het huis waar Reitsma met zijn ouders, vijf broers en vijf zussen woonde. ,,Dan kamen se wol ris even troch de doar. Mei einliks net, mar ja.” Prachtig vindt hij het, dat de bunker is gered. ,,Ik ha my der in protte foar ynsetten.
De oare bunkers op dizze dyk binne al fuort. Mar dizze kin sa noch jierren mei.”

L.C. 15-10-2011.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand