Archief Klooster Lidlum en Klooster Bethanië Tzummarum |
7946 Klooster Lidlum

Fragment tegelvloer uit klooster Lidlum (ca. 110 x 45 cm.) naar literatuurvoorbeelden samengesteld uit los in de terp gevonden tegels.
Zeer waarschijnlijk is dit de tegelvloer welke wordt vermeld in de vita van abt Hoyto (1236-1275)

Uit verenigingsblad van ‘De detector Amateur’.

Amateur archeoloog Jan Zijlstra Leeuwarden.

Foto: Johan Koning

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand