Archief Chr Lagere School
1967 c.l.s. 1932

1932

Enigszins per familie gegroepeerd.
1e rij .v.l.n.r; Teye P Travaille, Freerk P.Travaille, Saakje Post, Neeltje Post, Pietje Post, Gerben Deinum, Fokke de Vries, Hiltje de Vries.
2e rij; Griet Post, Timen Hoitinga, Minnie Hoitinga, Jetske Ypma, Jelle Ypma, Piet Norder, Jantje Norder, Frouke Molenkamp.
3e rij; Fokje Hoitinga, Geertje Prosje, Klaas Prosje, Jelte Posthumus, Johannes Bonsma. Ale Zondervan.
En Helemaal achter; Tine Tasma en Baukje Hoogerhuis. Met pijp is meester Nettinga.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand