Archief Chr Lagere School
1968 c.l.s. 1932

1932

Bovenste rij.v.l.n.r; Kornelis Nettinga, Sijbren Postma, Eke Schotanus, Corrie Dijkstra, Dirk Dijkstra, Gooitzen (broer) Dijkstra, Hendrik Cramer, Jantje Ennema, Wypkje Pasma, ? , Joh. C Kersten.
2e rij; Enne Reitsma, Tiemen Reitsm, Roel Dijkstra, Janny Blauw, Klaas Haarsma, Izaak de Jager, Saakje v.d. Plaats, Hieke Terpstra.
3e rij: Aaltje Reitsma, Evert Blauw, Leida Reynders-v.d. Mast,Yske Jepma.
4e rij Gauke Reitsma, Jannigje Brouwer,Ida Jepma.Johanna Harkema, Gerrie Waardenburg, ? .
5e rij; Sijke Buren, Jelle Dijkstra, Pieter Buren, Steven Harkema, Jan Dijkstra.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand