Archief Chr Lagere School
2062 c.l.s. 1985

1985

Achter; juf Antje Schievink en juf Tineke Zijlstra.
Achterste rij; V.ln.r; Geertsje Hogerhuis, Tynke Talsma, Jessica Haarsma, Geesje Reitsma, Trea v/dSchaar, Ronald van Vliet, Thea Hogenhuis en Jolanda Veenstra.
Tweede rij; v.l.n.r.; Johan van Vliet, Jan Willem Spoelhof, Petra Kuipers, Esther Geertsma, Patchoula de Bloois, Aukje Boutsma, Rigtje van Steinvoorn, Sjoerd v/d Kuur, Fokke Struiksma , Jan Wiersma en Jacob Wasssenaar.
Derde rij; v.l.n.r; Tjitske Hogerhuis, Erikjan Arts, Durk v/d Kuur, Marjan v/d Meer, Monique Kuiken, Welmoed Zuidema, Roel van Dijk, Willemien Jansen, Njiskje de Groot, ….?, Arja Veenstra en Renske Haakma.
Voorste rij; v.l.n.r; Durk Struiksma, Jetske v/d Schaar, Fokke de Vries, Oane de Vlugt, ….?, IJsbrand Jepma, Peter Geertsma, Rianne ter Horst en Sijbe v/d Schaar.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand