Archief Geschiedenis Bunker Koehoal |
5291 r. Ronnie Leddy als evcué in Tzummarum

Deze foto is genomen tijdens de 2e Wereldoorlog in de Westerbuorren.
De drie kinderen op de voorgrond zijn v.I.n.r.: IJpke Kuiken, zijn broertje Gerrit, en Ronnie Leddy, een evacué afkomstig uit Den Haag.

In het laatst van de oorlog kwamen er heel veel evacués vanwege oorlogsomstandigheden vanuit het zuiden van ons land naar het noorden, er werden van overheidswege gezinnen aangewezen die wel één of meerdere evacués konden herbergen. Ook in Tzummarum hebben vele evacués onderdak gevonden. Omdat dezen veelal de Roomse godsdienst bezaten, werd speciaal voor hen de mis gehouden in “Het Wapen van Barradeel’.

Genoemde Ronnie Leddy kwam uit Den Haag en zal één van die kinderen zijn geweest die vanwege de honger hun heil zochten op het Friese platteland. Hij was bij meester Toornstra in de kost, en zat in Tzummarum een tijdje op de lagere school. Ook zijn beide broers waren in Tzummarum ondergebracht, Tommy en John Leddy. Deze laatste zat bij de vroegere smid Sieds Herrema en zijn vrouw Lysbeth. Mocht de naam u bekend voorkomen: John Leddy is later acteur geworden en speelde de rol van Koos Dobbelsteen in de serie “Zeg eens A”.

De broers IJpke en Gerrit die woonden in de steeg waar nu Hieltje Kasma woont, zijn na de oorlog met hun ouders Reinder en Anne Kuiken verhuisd naar Canada.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand