Archief Chr Lagere School 
1912

School nog met twee lokalen.

Geschiedenis Christelijk Onderwijs Tzummarum.
In de tijd dat rechtzinnig Tzummarum nog ongedeeld was en in het lokaaltje vergaderde, waren er al plannen, om een Christelijke school te stichten.
Er was al vast een collectebus, waarin men zijn gaven voor dit doel kon deponeren.
De bus verhuisde met een deel der leden naar de Gereformeerde kerk, maar voorlopig bleef het bij plannen geld inzamelen.
In 1905 was er een bedrag van ongeveer f.3000,-.Ondertussen gingen verschillende kinderen reeds naar Oosterbierum naar de Christelijke school.
6 oct.1905 werd de eerste steen gelegd voor de school door de heer J.J.Roorda.
Naast hem moet nog worden genoemd de bakker H.Oberman, W.Tamminga, J.Blesma, S.Lautenbach en S.Harkema.
In 1906 werd de nieuwe school geopend en het eerste Hoofd der school, de heer H.Mollema geinstalleerd.
Aanvankelijk was de school gereformeerd.
Er was wel gepoogd, om tot samenwerking te komen tussen de Gereformeerden en de Rechtzinnig Hervormden, maar dit mislukte, al waren er wel enkelen van de laatste groep, die zich bij de schoolvereniging aansloten.
Op den duur is echter de verhouding veranderd en verbeterd en werd alles gemengd.
Na de heer Mollema volgde de heer K.Nettinga, die van 1911-1934 de leiding had.
Zijn opvolger L.v.d.Veen bleef tot 1946 en daarna Meester Wynia.
De school telde toen ongeveer 122 leerlingen.
Opmerkelijk was, dat de beide Hoofden Wynia heten en dezelfde stamvader hebben.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand