Archief Roordamaleane

Duik nu in de geschiedenis en actualiteit van de Roordamaleane!

1201 Lytsebuorren gevelsteen 1832

Eerste gevelsteen armhuis Tzummarum 1832

10160 Tehuis voor ouden van dagen 1950

Foto armhuis aan de Lytsebuorren in Tzummarum

377 Lytsebuorren bewoners ą 1920

Bewoners armhuis Tzummarum twintiger jaren van de 20e eeuw

871 Lytsebuorren bewoners

Bewoners armhuis Tzummarum

3977 Lytsebuorren

4198 Lytsebuorren

10159 Personeel tehuis voor ouden van dagen 1950

Personeel armhuis Tzummarum 1950

2385 Lytsebuorren tehuis voor ouden van dagen

1559 Lytsebuorren het oude armenhuis

7967 Lytsebuorren bouwval armenhuis 2012

7969 Lytsebuorren achtergevel 2012

7970 Lytsebuorren zijgevel 2012

12 Lytsebuorren

1341 Geschiedenis Nij Bethanië

Nij Bethanië gevelsteen

156 Bouw Nij Bethanië 1957

Bouw Nij Bethanië in 1957.

91 Opening Rusthuis Nij Bethanië 18-4-1957

Nij Bethanië

7957 Nij Bethanië

3090 Nij Bethanië

Deel van Nij Bethanië

11518 Nij Bethanië

Nij Bethanië oud Tzummarum

198 Nij Bethanië

Nij Bethanië (datum onbekend).

3091 Nij Bethanië

foto Nij Bethanië

202 Nij Bethanië

Bewoners of bezoekers Nij Bethanië

3089 Nij Bethanië

Zonwering uit bij Nij Bethanië

1343 Nij Bethanië 1-7-1971

Nij Bethanië 1 juli 1971

203 Nij Bethanië

5186 Wooncentrum Sytzamaleane

Wooncentrum Sytzamaleane Tzummarum.

1338 Nij Bethanië

1339 Nij Bethanië

1340 Nij Bethanië

Oude bejaardenwoningen Tzummarum.

3544 Hal Nij Bethanië

Hal Nij Bethanië

627 Nij Bethanië Jan Kramer in zijn kamer werd toen 100 jaar