Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
164

Zie blz.61 Het ‘Earmhûs’ in de Lytse Buorren.
Hier woonden oude enigszins gebrekkige en arme mensen.
Overdag zagen we ze weleens door het dorp wandelen.
De bijgebouwde vleugel was in een zeer fraaie Jugendsstil.
In prachtige bolle letters op de gevel ongeveer: TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN
Nu is het geheel in zeer ernstig verval.
Inmiddels afgebroken.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand