Archief Kerken Tzummarum
303 De kerkeraad 1940

De kerkeraad op 20 februarie 1940, als het 50 jarig bestaan van de kerk wordt herdacht. Staande de diakenen v.l.n.r. Dirk J.Hiemstra,Si mon Hoornstra en Sierk Buren. Zittende de ouderlingen v.l.n.r. Sijbe D Sijbesma, Sijbe A.Travaille,ds.Jan Schelhaas Hzn, Jan Statema en Sierk Zondervan.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand