Archief Geschiedenis Bunker Koehoal |
6641 29-08-2011

Foto: W.Leistra

Nieuws Bunker Koehoal.

Zo het een goed voorzitter S.v.d.Z. betaamd ging deze met zijn rechterhand R.S. voor de bestuursvergadering even bij de bunker langs welke men bezig is te restaureren. Tijdens de inspectie hiervan is gebleken dat de voorgevel zich in een dusdanige staat bevind , dat de voorzitter bijna werd getroffen door vallende stenen. Een kwartier te laat kwamen de beide heren nog helemaal bleek weggetrokken op de vergadering.

Zonder discussie werd de agenda gewijzigd en werd dit punt 1. Hoe nu verder?
Telefonisch overleg met de restaurateur, deze adviseerde ons om de losstaande gevel te verwijderen. Dus werd er al snel besloten om de gevel welke er even na de oorlog door het Waterschap is voor gemetseld te verwijderen.

Deze tegenvaller betekent gelukkig niet een vertraging van de restauratie bunker.
De datum van de oplevering en de officiële opening is 14 oct. 2011 en open huis 15 en 16 oct.
We houden u op de hoogte.

Wietse.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand