Archief Chr Lagere School
2083 c.l.s. 1993

1993

Voorste rij; v.l.n.r.; Zittend op de grond; Rianne Tanghe, op de kar RianneTichelaar. en ….?, op de kruiwagen. Jildou Kaspers.
In de kar ; Hilde Struiksma, Jacob Dijkstra, Robin de Vries,Eelke Goodijk, Hendrika Jepma, Leonynke Veenstra en Carolien Nauta.
Tweede rij; v.l.n.r.; Corina Plat, Ingrid Goodijk, Klaas Bonsma, Wim Kuiken, Jilda Gort en Mirna Herder.
Voor Mirna, zittend. v.l.nr; Randolf Bouwma, Vera de Vries, Timon Reitsma, Jelle Keizer, Gerben Kuipers, Ids v/d Schaar, Jacob Geertsma, …..?, Anke Mollema, Johanneke v/d Kuur, náást Myrna; (vervolg van 2e rij) Geesje v/d Veer, ….?, Willy de Jong, Arjen van Dijk, Pamela Goodijk en juf Frida.
Zittend op klimrek; Trinus Jan v/d Kuur, Melvin Tichelaar, Gauke Kooistra en Janke Alie Klaver.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand