Archief Beurtschippers en Boderijders Tzummarum |
6132 Uit Geschiedenis Althuisius

Boderijder Jan Althuisius uit Welrijp de grondlegger van familiebedrijf Althuisius Tzummarum. Op de foto staat Watze Heeringa, de zwager van Jan Althuisius.

Pake Jan

Jan Althuisius werd op 15 november 1892 geboren als de vijde en laatste kind van Jitske Jans Eisma en Sybren Tjerks Althuisius.
Het echtpaar woonde in Baijum, waar het een kruidenierswinkeltje dreef.
Toen vader Sybren in 1908 plotseling kwam te overlijden, werd het huishouden opgebroken.
Zoon Jan, die toen nog geen zestien jaar oud was, werd liefderijk in huis genomen door zijn achttien jaar oudere zuster Akke en haar man Watze Sybrens Heeringa. (De man die op de foto hierboven staat)
Het gezin van zijn zuster woonde tezamen met twee koeien in de kleine en armoedige boerderij ‘it Stjelpke’ in de Greate Buorren te Welsrijp.
Jan bezocht de muloschool, want hij kon goed Ieren en ‘zou voor onderwijzer’.
Maar voor de klas heeft hij nooit gestaan, omdat hij al heel snel werd ingeschakeld in het bedrijfje van zijn zwager, die een bodedienst had.
De boderijder bezorgde met zijn paard en wagen boodschappen voor het hele dorp. Op aanvraag werden vrachtjes van en naar Welsrijp vervoerd.
De dorpelingen konden door middel van een teken voor het raam, of bijvoorbeeld door een rode zakdoek aan een paaltje te binden, aangeven gebruik te willen maken van de diensten van de vrachtrijder.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand