Archief Chr Lagere School
2108 onbekend

Schoolreisje naar Appelscha waarschijnlijk 1972.
Achterste rij; V.ln.r.; Haye Postma, Johannes Westerhof, Wiep Pasma, Buschauffeur Jan Zwart, Froukje Westerhof, juf. Postma, meester Postma.
Derde rij; V.ln.r.; Menno Heslinga. Engelien, …?, ….?, Hendrik v/d Wal, Tetsie Klaver, Ida Mollema., Astrid, … ?, Annie Huisman, Berber Zwager, Catharina Terpstra, Steven Smidts en Arjen Hiemstra.
Tweede rij; v.l.n.r.; Adam Pieter Reitsma, Tetsie Reitsma, Thea Reitsma, Harry Jonker, Piet v/d Meulen, Sierk Buren, Cor Sijbesma, Willy Buren, Binke Dijkstra en Jorrit Hiemstra.
Voorste rij; V.ln.r.; Dicky Sijbesma, Anno Pander, ….?,Syds Post, Durk Kramer, Henrie de Haan, Paul Beimers, Afke Reitsma, Petra Buren, Anneke Bonnema, Janny Ennema, ….? en Durk Brouwer.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand