Archief Geschiedenis Bunker Koehoal |
11489 Lustrum 24 en 25-09-2016 met veel bezoekers en stralend mooi weer

Foto: Wietse Leistra

STICHTING BUNKER KOEHOAL-LUSTRUM

24-09-2016 en 25-09-2016 BUNKERDAGEN

In het voorjaar van 1941werd het de Duitsers duidelijk dat de Luftwaffe het vereiste overwicht in de lucht niet zou kunnen verkrijgen. Daarmee werd een invasie van Engeland een mission impossible. Bovendien had Hitler haast; de voorbereiding voor de inval in de Sovjet-Unie was al in volle gang.

De gevolgen waren immens. De Duitsers zouden de hele West-Europese kust moeten beveiligen met fortificaties, bunkers en geschut om te voorkomen dat de Britten hen zouden aanvallen, terwijl ze bezig waren met de veldtocht in Rusland. Bovendien wilden de Duitsers een minimale bezetting in West- Europa, om zoveel mogelijk divisies in het oosten te kunnen inzetten.

Uiteraard kwamen de zwaarste bunkers waar Groot –Britanië het dichtst bij was, Noord- Frankrijk! Maar ook de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam waren kwetsbaar. Voor de bouw van die fortificaties werden in de winter van ’40 op ’41 veel bewoners langs de kust geëvacueerd en kwamen o.a. terecht in Leeuwarden. (Niet te verwarren met de evacuées aan het eind van de oorlog).

Ook in Friesland kwamen bunkers; immens grote op de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Terschelling en kleine langs de kust van Noord Friesland. De Friese bunkers waren in eerste instantie niet bedoeld om een invasie tegen te houden, maar kregen vooral een finctie in de luchtverdediding. Op Terschelling (Tiger) en op Schiermonikoog (Schlei), alsmede bij Sondel (Esbär), bouwden de Duitsers eadaeposten en die moesten worden beschermd tegen luchtaanvallen.

Tenslotte verschenen langs de waddenkust kleine fortificaties, ter bewaking van dit deel van de kust. In de enig overgebleven bunker langs de zeedijk, hier in Koehoal ionder Tzummarum, organiseert de Stichting Bunker Koehoal tweemaal per jaar een tentoonstelling; rond 8 en 5 mei en in september. Bijzonder dit jaar is dat in september het 75 jaar geleden is dat de bunker werd gebouwd, en bovendien viert de Stichting haar eerste lustrum. Het bestuur is van meningdat we beide feiten niet ongemerkt voorbij moeten laten gaan. Vandaar dat we een zeer bijzondere tentoonstelling over de luchtoorlog boeven Noordwest Friesland hebben samengesteld. Maar er is meer.

Zie hier een korte opsomming van het programma rond de bunkerdagen:
VRIJDAG 23 SEPTEMBER

Yeb Hettingmuseum- Firdgum: een klankbeeld over De Jodenvervolging ig Friesland. De lezing wordt ondersteund met dia’s en behandelt de aangrijpende verhalen van onze Friese Joodse medeburgers. De Leeuwarder familie De Kadt word een goed onderduikadres aangeboden, maar men durft niet en pleegt collectief zelfmoord op een zo gruwelijke wijze, dat men de doodsangst kan voelen. Maar de 9 maanden oude David laat men in leven. Waarom? De gemeentepolitie moet Joden van huis halen; zo ook agent Halma. Maar diezelfde Halma brengt, als de Jodenvervolging op zijn hevigst is, achter op de fiets een Joods meisje van Leeuwaeden naar een veilig adres in Rinsumageest. Zie hier twee voorbeelden waaruit blijkt dat de wereld niet bestaat uit goede of foute Nederlanders en dat lokale situaties en de factor geluk en vaak beslissende rol spelen. De lezing bestaat uit twee delen en kent en kent een korte pauze. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 24 september
10.00 uur: “De Luchtoorlog boven Friesland”
De tentoonstelling kan worden bezichtigd.
14.00-16.00 uur

Een aantal legervoertuigen van ‘Keep them Rolling’ bezoekt onze bunker. Deze organisatie restaureert en onder-houdt oude legervoertuigen. Meestal rijden ze aan uw neus voorbij, maar nu bent u in de gelegenheid ze van alle kanten goed te bekijken.

15.30-16.30 uur: Hot en Toasty. De drie dames brengen allerlei liederen uit de jaren ‘40/’50 ten gehore, waaronder veel evergreens uit de tijd van onze bevrijders.

Bij de bunker is een feesttent, waar u wat wat hapjes en drankjes kunt krijgen.

Zondag 25 september
De bunker is geopend van 10.00 tot 17.00 uur In de laatste week van september is er gelegenheid voor de oudste leelingen van de basisscholen om de tentoonstelling te bezoeken. Er zal worden gezorgd voor een aantal activiteiten , die betrekking hebben op de tentoonstelling. De scholen ontvangen hierover nader bericht.

We heten u van harte welkom bij de activiteiten.

Wilt u nadere informatie: Over de festiviteiten: 0651823773- Siebren v/d Zwaag
Over de inhoud van de tentoonstelling en lezing: 0645777260- Halbe Hageman

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand