Archief Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging |
Vrijzinnig hervormde Vrouwenvereniging op reis

Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging I en II tijdens het jaarlijkse reisje tussen de jaren 1945 en 1960.
Voorste rij v.l.n.r.
Age Hiemstra’s- Janke, buschauffeur, Hendrik van Mourik’s- Klaske, Jan Groendijk’s- Jeltje, Johannes Jensma’s – Eke, Jan Westra’s – Ruurdtje, Cornelis Groendijk’s – Anna.
2e rij v.l.n.r.
Hindrik Postma’s – Albertje, Harm Kolthof’s- Froukje, Bauke Hiemstra’s- Durkje, Jan Prosje’s- Fetje, Bavius Span’s- Griet, Piet Keuning’s- Alie, Klaas Rienk’s- Geertje, onbekend, Hendrik Tolsma’s- Liesbeth, Klaas de Jong’s- Tjitske, Pilger Miedema’s- Alie, Foeke Terpstra’s- Bregina, Cornelis van der Laan’s- Sipkje, Kobus Zijlstra’s- Jetske, Anna Terpstra, Durk de Jong’s- Durkje, Tjisse Plantenga’s- Renske.
3e rij v.l.n.r.
Jan de Valk’s- Jannie, buschauffeur, Anna Hoekstra, Lieuwe Wassenaar’s- Amerins, Hessel Monma’s- Tjitske, Ype Wetterauw’s- Baukje.
Boven op de bus zitten ondermeer;
Ds.Miedema en zijn vrouw, dokter Keestra’s vrouw, Jan Bandsma’s- Hiltje, Rense de Valk’s- Mettje.

Informatiebron Doet Draijer- Terpstra.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand