Archief Openbare Lagere School |
o.l.s. Omstreeks 1900

Omstreeks 1900

Op deze foto staat in ieder geval meester Abel Zuur.

Geschiedenis van het openbaar lager onderwijs in Tzummarum.

In de 17e en 18e eeuw stond de school tegen de kerk geleund (letterlijk en figuurlijk), maar in het begin van de 19e eeuw werd een nieuwe school gebouwd aan de Lytsebuorren, die in 1897 vervangen werd door de school aan de Schoolstraat en nu op de Fjouwere.
In 1581 was er in Tzummarum een schooldienaar, die 48 carolus-guldens per jaar verdiende, terwijl hij tevens het vruchtgebruik van negen pondemaat land had.
In het begin van de 19e eeuw veranderde ook in tzummarum het karakter van de school.
zij werd neutraal en overheidsinrichting.
Over het algemeen hebben de hoofden het er goed uitgehouden.
Cornelis de Zee leidde de school van 1813-1845 en tegen het einde van zijn diensttijd bedroeg het aantal leerlingen 120.
Jan Jans Zeven volgde hem op en bleef tot 1874, maar de kroon spande wel Meester A.Zuur, die van 1874-1908 voor de klas stond.
Zijn onderwijs werd ten zeerste geprezen en velen in Tzummarum waren zeer aan hem gehecht.
De heer R.J.v.d.Tol had de leiding van 1909-1935, de heer G.M.F.Toornstra nam die in 1935 over en bleef tot 1948, hij werd later opgevolgd door J.Wynia.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand