Archief Kaatsen Tzummarum |
3379 Uitslagen 1910-1920

Tjebbe de Jong met de wandelbal wisselprijs. Hij won de Jong Nederland in 1921 en de Bond Senioren in 1922.

Tsjebbe de Jong was een zoon van Gijsbert de Jong, die onder de jongens èèn keer in 1919 de grote prijs uit Franeker bij de jongens weg haalde. Dat was in die tijd ongeveer gelijk met wat nu de Freule is, maar in Wommels bleef het bij de premie. Voor de VVV haalde de Jong de zilveren ballen van de “Bond” en “Jong Nederland” naar Tzummarum en wel jaar op jaar (1921 en 1922).

Maar 3 seizoenen was de Jong een sieraad op het veld. In 1932 werd hij schoolmeester in Wier, waarvoor hij nog eens uitkwam op Hemelvaartsdag, hij verloor pas in de finale van het machtige Sint Jabik met Klaas Kuiken.

1910-1920 Prijswinnaars “Grote Wedstrijd” Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.

1911 1e Pingjum, 2e Harlingen, 3e Franeker. Jongenswedstrijd (Hemelvaartsdag).
1912 1e Franeker, 2e Franeker, 3e Franeker, 4e Witmarsum ( Hemelvaartsdag).
1913 1e Harlingen, 2e Oude Bildtzijl, 3e Rauwerd. voorwedstrijd KNKB kampioenschap.
1914 1e Franeker, 2e Menaldum, 3e Wommels, 4e Rauwerd. Junioren (Hemelvaartsdag) 1915 geen wedstrijd.

1916 1e Witmarsum, 2e Franeker, 3e Berlikum. Jongenswedstrijd (Hemelvaartsdag).
1917 1e Witmarsum, 2e Berlikum, 3e Menaldum. Jongenswedstrijd (Hemelvaartsdag).
1918 1e Dokkum, 2e Franeker, 3e St Annaparochie. Jongenswedstrijd (Hemelvaartsdag).
1919 1e H.Lemstra, R.Zaagmans en S.Kooistra. vrije formatie (Hemelvaartsdag).
1920 1e Oudebildtzijl, 2e Dronrijp, 3e Bolsward, 4e Franeker Jongenswedstrijd (Hemelvaartsdag).

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand