Archief Chr Lagere School
2013 c.l.s. 1957

1957

Trouwerij meester v/d Heide.
Achterste rij v.l.n.r.; Dirk Bonnema, Nanning Talsma, ..?.. meester Vogely, juffrouw Bruinsma, ….? , ..?.., Auke Bonsma, Ymke Hogenhuis, Evert Sijbesma, Marijke Jepma, Lutske Hoekstra, Tineke Dijkstra, Pier Merode, Pietje Kamstra, Fré Travaille, Douwe Tichelaar, het bruidspaar v/d Heide, Grietje Travaille, Klaske Strikwerda, Okkie d Groot, Anna Hogerhuis, Griet Terpstra, juffrouw Pasma. Lineke Strikwerda, Gerrie Sijbesma, Akke de Haan, Willem Hogerhuis, Hennie de Haan, Kaslke Zondervan, Tineke Hoekstra, Janke van Steinvoorn, Dirk Jepma, Wibbe Kliuwstra, Jappie de Vries, Teake de Haan, Piet Hamersma, Margriet Keuning, Klaasje Hoekstra, Klaske Sijbesma, Aaltje Jansma, Geke Dijkstra., Sietse Veenstra, Griet Drijfhout, Iemie Prosje, Martsje Bergsma, Sietske Dijkman, Jantien Travaille, Pietje Travaille, Maartje de Haan, Grietje Kuiken en Eke Keizer.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand