Archief Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging |
1939

Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging Tzummarum-Firdgum plusminus 1939.
Bovenste rij: Grietje de Beer, Griet van der Meulen, Trijntje Koopmans, Lijsbeth Terpstra, Willemke Wup Kamstra- Dijkstra, Gelbrichje Bleeker- Rodenhuis, Rieke Bleeker- Haitsma, Geertje Rienks, Trijntje Prosje.
2de rij: Albertje Postma- Visser, Fetje Prosje- Hoekstra, Froukje Kolthof, Trijntje Bandsma- Faber, Aaltje Talsma, Sjoukje de Bruin- Palstra, Wapke Travaille, Sjoerdje Pasma- Keuning, Janke Hoogerhuis- de Haan.
3de rij: Lolkje Spoelstra- de Vries, Lijsbeth Tjallingii, Sipkje van der Laan- Haima, Lijsbeth Herrema- Heinkes, vrouw Nolles, Maria Gerdina van Veen- Ruiter van ds., Anna de Haan- Park, Sjoke Kolthof- Tanja, Ds. Johannes van Veen, Stijntje Hoekstra- de Jong, Renske Poelstra- Tuinstra, Pietje Bonnema- Riewald.
Voor: links Lijsbeth Kolthof- Dijkstra en rechts Alie Keuning- War.

Bron: Afke van der Zee.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand