Archief Kerken Tzummarum
8069 Geschiedenis Het Mosterdzaadje

Dit laatste komt overeen met de statuten zoals die zijn vastgelegd in:
Deze statuten zijn vastgesteld op de vergadering van 24 maart 1913.
Het is dus moeilijk de juiste oprichtingsdatum te achterhalen, maar getuige de notulenboeken hebben de latere leden steeds vastgehouden aan 25 december 1898.
Daarnaast vond ik overigens in het archief nog een brief gericht aan H.M. de Koningin der Nederlanden, enz. waarin andere namen als oprichters van deze vereniging worden genoemd dan bij A.Algra. Zie hiervoor de volgende bladzijde.
Rest nog hier te wijzen op de (kleine) wijziging van de naam van de vereniging.
Deze werd van “Het Mostaardzaadje” tot “Het Mosterdzaadje”.
Ik vermoed dat dit te maken heeft gehad met een spellingswijziging.
°De in deze notulen genoemde ‘oude Hiske’ is volgens het jaarverslag over 1934 overleden op 31 januari 1934.
In dat verslag staat geschreven: ‘afscheid genomen van de Koningin onzer kring’.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand