Archief Chr Lagere School
1956 c.l.s. 1925

1925

Rinse de Valk, Jitske Knol, Jouke de Wit, Pieter de Wit, Meindert de Wit, Sijbe Jacobs Knol, juf. Grietje Veldhuis, juf. Leida Johanna Reynders- v/d Mast, Geertje Hannes de Haan, Pieter Jans Pasma, meester Kornelis Nettinga, Rinske Boersma, Rinske Dirks Harkema, ..?.., meester Harmen Pietersma, Lieuwkje Hannes de Haan, Geertje Jans de Haan, Lieuwkje Jans de Haan, Gerrit Jans Pasma, Stientje Dirks Harkema, …Goodijk, …Goodijk,…?…, Kees Jans Pasma, …?…, Sippe Dirks Harkema, Hauke van Steinvoorn, Jan Hannes de Haan, Piet Koopal, Martha Koopal, Wietze of Klaas van Steinvoorn, Klaas of Wietze van Steinvoorn en Sijmen van Steinvoorn.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand