Archief Kerken Tzummarum
4081 Verbouwing 1964

Gereformeerd Tzummarum werkt hard:

Al f.60.000 bijeen voor kerk, lokaal en orgel.
Gereformeerd Tzummarum werkt aan de verbetering van kerk en verenigingsgebouwen.
En dat mag dan in de meest letterlijke zin gezegd worden, want de gemeenteleden werken zelf daadwerkelijk mee aan de bouw van de nieuwe grote verenigingszaal achter de kerk, waarmee de aannemer IJ.Wetterauw begin deze herfst is gestart.
Dit om de zware financiele opgave in verband met de verbouwingen voor de gemeente enigszins te verlichten.
Want een zware opgave is het.
De verbetering van van kerk en gebouwen zal zo ongeveer f.130.000 komen te kosten, waarbij dan het orgel, dat ook zeker f.25.000 tot f.30.000 zal vragen , nog niet is inbegrepen.
Geen wonder, dat gereformeerd Tzummarum alle krachten inspant om dit voorelkaar te krijgen.
Allereerst dus door zelf mee te werken: Fundamenten te graven, steen en ander materiaal naar de bouwplaats kruien omdat een auto er niet kan komen en nog veel meer van die karweitjes, die ook een ongeschoold arbeider kan doen.
Maar jeugd en ouderen van de Gereformeerde Kerk te Tzummarum doen meer.
Zij zetten alle zeilen bij om zoveel mogelijk gelden voor dit doel bijeen te brengen.
Er is nu, na een kleine 10 jaar sparen al f.60.000 bijeen gebracht, maar daarvan is f.15.000 voor het orgelfonds, dat ook zijn eigen inkomsten heeft.
Om dat orgel is eigenlijk alles begonnen een jaar of 10 geleden.
Dat voldeed niet meer aan de eisen en daar moest verandering in komen, vond men.
En zo groeide langzamerhand de gedachte dat er dan ook wel eens wat mocht gebeuren aan de lokalen achter de kerk en aan de kerk zelf.
De verenigingen kwamen in één gebouw samen, waarna de stichting van de kerk, in de twintiger jaren, nooit meer iets aan gebeurd was.
Die omgeving voldeed dus niet meer aan de eisen en bovendien was de ruimte al jarenlang te krap.
Dus ging, en dat zal een jaar of zes , zeven geleden zijn, de kogel door de kerk: er moest een nieuw verenigingslokaal komen en het interieur van de kerk moest gewijzigd worden.
Toen kwamen de actie’s op gang.
De vrouwenvereniging organiseerde bazar’s tot nu toe bracht dit al zo ongeveer f.6000 op.
Dit jaar kwam de jeugd in actie in de nieuwe bollendroogschuur: er werd voor bijna f.600 bijeen gepeld.
Zo werk Tzummarum voor een nieuw verenigingsgebouw, dat plaats zal kunnen bieden aan 200 personen, wat vooral van belang is voor de jeugd—verleden jaar waren er nog een honderd catechisanten waarvan het podium kan worden afgesloten om dienst te kunnen doen als kerkenraads-kamer en voor de verbetering van het kerkinterieur, waarbij ondermeer de preekstoel van het midden naar het einde zal worden verplaatst.
Het geheel is een plan van architect S. Riddersma te Leeuwarden.
Kan men in de winter doorwerken, dan wacht men met de kerk tot het lokaal klaar is, zodat men daar de eredienst kan vieren, maar vriest de aannemer er uit, dan wordt de kerk in de winter aangepakt en klopt de Gereformeerde Kerk met een gerust hart aan bij een ander plaatselijk kerkgenootschap om ruimte, want de verhouding tussen de kerken in Tzummarum is goed.

l.c.28 Dec.1964.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand