Archief Willem Spoelhofpaad |
3173

21 Juni 2014 TZUMMARUM – Deskundig, betrokken en een aardig mens bovendien: in het bijzijn van familie en vrienden werd zaterdag het Willem Spoelhofpaad officieel geopend.
Burgemeester Fred Veenstra sprak in Tzummarum zijn waardering uit voor Willem Spoelhof. Ook de familie Terpstra-Spoelhof hield met een toespraak de herinnering aan Willem levend.
Willem Spoelhof overleed heel plotseling op 7 januari jongstleden. Hij zat jarenlang voor de VVD in de raad van Franekeradeel en was juist kortgeleden weer geïnstalleerd als raadslid.
Spoelhof was jarenlang voorzitter van dorpsbelang, actief als bestuurslid bij de Federatie van Dorpsbelangen, Vereniging Nut en Genoegen en lid van het Gebietsplatfoarm Noardwest Fryslân.
Het pad dat zijn naam draagt is het fiets- en wandelpad tussen de Sinaedewei en de Hearewei benoorden Tzummarum.
Tekst en foto Wietse Leistra

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand