Archief Om it Oaljelân |
7332 19-05-1979

VEEDESKUNDIGEN OP BEZOEK BIJ FOKBEDRIJF VAN ANNE OOSTERBAAN

Tzummarum – Donderdagmiddag heeft een groep landbouwdeskundigen uit Zuidamerikaanse, Afrikaanse, Aziatische en Europese landen een bezoek gebracht aan het fokbedrijf ,,’t Klooster” op Synaeda-state van dhr. Anne Oosterbaan te Tzummarum.
D bezoekers, allen specialisten op veeteeltgebied, volgen van maart tot juni een cursus bij het Internationaal Agrarisch Centrum in Wageningen, onder leiding van ir. Johan Aalberts.
De cursus is bedoeld als nascholing op de studie, die men heeft gevolgd.
Als onderdeel van de cursus verblijven de specialisten deze week op de Praktijkschool in Oenkerk.
Op de uit 1687 daterende Synaeda State werden de gasten ontvangen door de heer Oosterbaan en de heer Henk de Boer van het Fries Rundveestamboek.
Na een rondleiding langs het vee buiten – de familie Oosterbaan fokt al sinds de overgrootvader van Anne Oosterbaan er onder Achkum mee begon – was er binnen nog gelegenheid om wat nader op allerlei aspecten van de Friese veefokkerij in te gaan.
Mevrouw Sytske Oosterbaan- Koopmans verwelkomde de gasten met koffie en thee.
Op de foto temidden van de bezoekers met hoed de heer Oosterbaan .
Iets meer naar rechts (met pet) de heer de Boer.
19-05-1979

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand