Archief Hearewei |
Hearewei 50

Hier woonden toen T.T.Fokkema zij waren 60 jaar getrouwd vandaar de vlag.

DIAMANTEN ECHTPAAR

In Tzummarum wordt in intieme kring herdacht dat zestig jaar geleden bet echtpaar Fokkema-Hofstra in bet huwelijk trad.
Teake Fokkema (84) werd geboren in Blessum en zijn echtgenote in Beers.
Zij trouwden in Mantgum op bet gemeentehuis van Baarderadeel.
Drie jaar knecht bij zijn Vader, daarna boerenknecht en werk in de stalhouderij wisselden elkaar af.
Na eerst op latere leeftijd gewoond te hebben in Leeuwarden werd dit adres verwisseld voor een in Minnertsga.
Het afgelopen jaar werd nogmaals verhuisd naar een ,,recreatiewoning” in Tzummarum waar de heer Fokkema zich nog dagelijks bezighoudt met kleinvee Mevrouw Fokkema kreeg in deze woning een inzinking die ze nog niet te boven is.
Reden dat er geen uitbundig feest wordt gevierd, maar een rustig intiem bij elkaar zijn in huiselijke kring met de vier kinderen en kleinkinderen.

Friesch Dagblad 15-05-1974.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand