Archief Hearewei |
Hearewei 47 De Berepôlle

Foto met verhaal van Huig Dolleman.

Ik kwam als kind altijd tijdens de schoolvakantie’s bij mijn groot ouders Tjitze Plantinga en Rinske Kuiken.
Zij woonden in de Evert Sybesmastraat 42. Noordkant, 2e huis van de hoek.
Tevens hebben ze gewoond op de Berepolle.
Hij was toen arbeider bij Albert Rienks Firdgum op de boerderij waar nu de fam.Vogels woont..
Mijn moeder is daar geboren in 1941.
Dit is nog een oude foto van dat huis, de foto is eind jaren 60 gemaakt door mijn oom Jan Plantinga.
Door een kennis is de foto ingekleurd.
Een aantal broers en zussen van mijn opa hebben hier ook gewoond.
Ik heb nog bij mijn moeder na gevraagd over het hoe en wat van mijn opa en oma Tjitze Plantenga en Rinske Kuiken.
Mijn moeder was 12 jaar toen haar ouders op de Berepolle gingen wonen,dit moet dan ongeveer in 1953 zijn geweest.
Mijn grootouders hebben daar tot ongeveer 1969 gewoond.
Daarna zijn ze gaan wonen in de Evert Sybesmastraat 42 in tzummarum.
Mijn moeder vertelde bij haar vertrek dat ze een paar oude tegels uit de schuur meegenomen heeft. (deze hebben we nog)
In het huis waren de wanden geheel betegeld met oude tegels (Makkum) helaas heb ik daar geen foto van.

Met vriendelijke groet, Huig Dolleman.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand