Archief Hearewei |
Bewoners 2000

De eerste nieuwbouw in Tzummarum na de tweede wereldoorlog 1949.

Wie woonden er in 2000 aan de Hearewei?

In de opsomming zullen enkele huisnummers ontbreken.
Dat komt omdat er door de jaren op sommige plekken minder huizen gebouwd zijn als er voordien stonden.
1 Minke Bergsma Vis (79) woont 24 jaar in dit huis.
Zij heeft van 1949 tot 1966 op nr.27 gewoond.
Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen en televisie kijken.
3 Neeltje Meijer-van der Weij (82) woond hier 36 jaar.
Ze houd van puzzelen en is graag in de tuin bezig.
5 Akkie Postuma (33) is ouderenverzorgster.
Ze woont 4 jaar aan de Hearewei en houdt van voetballen in de zaal en op het veld en mag graag “stappe”
7 Tjeerd (47) en Gonnie (43) Zwager wonen hier met hun dochters Wiep (22) en Lucy (18) al 26 jaar.
Tjeerd is schoonmaker van beroep en werkt graag in zijn tuin.
Gonnie is huisvrouw en breid veel.
Wiep is soldaat en vind het verzorgen en begeleiden van honden prachtig, terwijl Lucy studeert en graag mag paardrijden.
9 Thys van der Sluis (26) is lasser en een auto en motor man.
Voornamelijk Amerikaanse auto’s is zijn hobby.
Anna Stienstra (28) is rijinstructrice en bejaardenhelpster.
Ze fokt chinchilla,s .
Beide houden ze van paardrijden en hebben een Russisch paard, een fladdimir.
Hun dochtertje Jantine van der Sluis is 1 jaar.
Ze wonen hier nu een half jaar.
11 Lia Telinga-Marssum-van den Bulk (47) woont 13 jaar op dit adres.
Ze heeft een praktijk als parapsychologie.
Sinds 3 jaar woont Piet Telinga (55) hier ook.
Hij is chauffeur en vogels en dieren zijn zijn hobby.
13 Corrie Kuiken (37 woont nu een jaar aan de Hearewei.
Ze werkt als ouderenverzorgster, ze houdt van tuinnieren en creatieve activiteiten.
15 Tjeerd Telinga (51) is kunststofbewerker en woont nu 17 jaar aan de Hearewei.
Hij houdt van biljarten en tuinnieren.
17 Tabe (82) en Trijntje (80) de Jong wonen 45 jaar aan de Hearewei.
Ze gaan graag uit fietsen en Tabe heeft veel plezier in zijn tuin. (Tabe de Jong+6-5-00,red.)
19 Bregina Terpstra-Winsma (94) is de oudste bewoonster van de Hearewei en woont er het allerlangst van iedereen: 52 Jaar.
21 Jantsje Pietersma van der Zee (74) woont 35 jaar op dit adres.
23 Sijds Schat (44) is onderhoudsmonteur.
Hij woont 25 jaar op dit adres.
Zijn hobby’s, zijn muziek en sport. Zoon Ronald (23) is timmerman en houdt van voetbal en auto’s.
Dochter Marja (20) werkt als kasjere en houd van paarden.
25 Johannes (80)en Eke (79) Jensma wonen hier 44 jaar.
Johannes mag graag in de tuin werken.
Cornelis (51) werkt al meer dan 30 jaar bij Westergo in Franeker en in zijn vrije tijd vaak op stap het dorp in.
27 Remco van der Walt (20) en Hilda Zijlstra (20) wonen nog maar een half jaar op de Hearewei.
Remco is dumper-chauffeur en Hilda tandartsassistente.
29 Douwe Zwager (72) woont hier nu een jaar.
Zijn hobby’s zijn biljarten en in de tuin, ook mag hij graag lezen.
31 Maaike Talsma (74) woont 11 jaar op dit adres.
33 Wiebren (36) en Marjan (37) Bouwma, zijn 8 jaar geleden hier aan de Hearewei komen wonen.
Wiebren is procesoperator en Marjan huisvrouw.
Hun zoon Randolf (12) zit op de basisschool en mag graag lezen, tekenen en computeren.
Dochter Ivana (8) is op de basisschool; ze houdt van ponyrijden en gymnastiek en is op een kinderkoor.
37 Sinds 7 jaar wonen Harm (45) en Wiekje (43) Kolthof met hun zoon Johannes (16) en dochters Jangè (12) en Joke (9) op dit adres.
Harm heeft al een hele geschiedenis met de Hearewei: hij werd geboren op nr. 43 en woont van 1966 tot 1980 op nr.27.
Harm is productiemedewerker en Wiekje huisvrouw.
Johannes studeert aan het AOC en Jane en Joke zijn op de basisschool.
De hele familie is muziekaal.
Wiekje maag ook graag zwemmen en Johannes kaatsen.
Jangè is hoofdmajorette bij de drumband en Joke speelt saxofoon en wil later bij de politie.
37a Hendrik Postma (44) is chauffeur en woont met zijn dochter Patricia (13) nu 4 jaar op dit adres. Patricia is op de Mavo.
39 Bart (41) en Etta (40) Goeman Borgesius wonen 2,5 jaar op deze monumentale boerderij.
Bart is zelfstandige ondernemer en Etta is huisvrouw.
De boerderij is (een rijksmonument uit 1677) is hun hobby.
Cristiaan (15) gaat naar de Havo, Diederik doet Havo/Atheneum en Bernard (10) gaat naar de basisschool.
41 Frits (69) en Tietsie (62) wonen al 40 jaar op dit adres.
43 Pieter Bor (36) is teamleider in Nij Bethanië.
Zijn vrouw Anita (36) is ziekenverzorgster in Dukdalf Harlingen.
Pieter mag graag tennissen zeilen en zijn huis verbouwen.
Anita houdt van lezen en tuinnieren.
Hun kinderen Susan (10) en Mark (8) gaan naar de basisschool.
Susan houd van paardrijden en Mark van buitenspelen en voetballen..
De familie Bor woont 13 jaar op dit adres.
45 De nieuwste bewoners van de Hearewei zijn Margriet van Dijk (20) en Ronald Wielinga (32), die zijn hier op 1 Maart Komen wonen.
Margriet studeert voor apothekerassistente en mag graag paardrijden.
Ronald is ovenist bij een tegelbakkerij en kweekt kanaries.
2 Sjouke (28) en Petra (24) Kloosterman wonen nu een jaar op dit adres.
Sjouke is medewerker op een loonbedrijf en mag graag voetballen en in de tuin bezig zijn.
Petra administratief medewerkster en houd van paardrijden.
4 Al 30 jaar het woonplak van Samme (64) en Fokje (60) Talsma.
Samme is veehouder en heeft een bietenagentschap.
Hij is gek met zijn pluimvee: kippen, eenden en schapen.
Hij mag graag kaatsen (en er naar kijken) en in de tuin bezig zijn.
Fokje is huisvrouw, werkt ook graag in de tuin en houd veel van handwerken.
Hun zoon Jan (30) is constructie bankwerker; zijn hobby is sport: kaatsen en voetballen.
10 Fekke (58) en Martsje (50) Haitsma wonen 25 jaar op dit adres.
Ze zijn beiden aan de Hearewei geboren: Fekke in de oude gemeentewoningen (nu afgebroken) en Martsje op nummer 27.
Fekke is creatief therapeut in het psychotherapeutisch centrum Noordvliet in Leeuwarden en Martsje werkt als Coördinator public relations bij de GGZ Friesland.
Fekke heeft een collectie fucsia’s en mag graag toneelspelen en lezen.
Martsje leest en borduurt graag.
20 Aaltje Marsum (73) woont al 48 jaar op dit adres.
Ze mag graag handwerken en met bloemen bezig zijn.
22 Sedert een jaar wonen Siebren (35) en Cindy (22) de Boer hier.
Siebren is stukadoor.
Cindy is huisvrouw en maakt aquarellen.
Hun zonen zijn Dave (3) en Mike (1).
26 Sip Miedema (74) woont voor de tweede keer aan de Hearewei.
In dit huis wonen ze 18 jaar.
Van 1951 tot 1957 woonden ze op “de Pòlle” (naast Aaltsje Marsum).
Ze mag graag handwerken en in haar tuin bezig zijn.
30 Trinus van der Kuur (42) is clusterhoofd beheer bij de GGZ in Franeker.
Zijn vrouw Jannie (42) is activiteiten begeleidster.
Ze wonen 20 jaar op dit adres.
Trinus houd van klussen en tuinnieren.
Jannie heeft al een hele geschiedenis aan de Hearewei: ze woonde van 1959 tot 1966 op nummetr 21 en van 1966 tot 1977 op nummer 30 het huis waar ze nu weer woont.
Haar Hobby is muziek.
Hun vier kinderen zijn nog in huis: Sjoerd (21) is metselaar, Durk (20) is timmerman, Anke (18) studeert aan de PABO en Johanneke (12) gaat in Franeker op de Havo.
De beide meisjes houden veel van muziek.
32 Douwe (66) en Afke (64) van der Wal wonen hier al 14 jaar.
Het vee en de tuin vormen Douwe zijn hobby .
Afke past geregeld op de pake en beppezeggers.
Ze mag graag lezen en is een sportvrouw: fietsen, lopen, zwemmen en gymnastiek staan op haar programma.
34 Pieter Tichelaar (43) werkt als casemanager bij de GGZ in Franeker.
Hij en zijn vrouw Marja (41), die bij de thuiszorg werkt wonen nu 7 jaar aan de Hearewei.
Pieter houd van lezen en sport, Marja mag graag in de tuin bezig zijn.
Melvin (13) gaat naar Franeker naar de AMS en mag graag voetballen.
Nathalie (11) gaat op de basisschool en houdt van Keyboardspelen en lezen.
36 Een half jaar wonen Jan Osinga (34) en Nynke de Vries (34) op dit adres.
Jan is directeur van een vestiging van de Universiteit Twente in Leeuwarden en Nynke is onderwijsbegeleidster.
Jan houd van computeren, zingen en muziek.
Nynke van lezen en zingen.
Ze hebben twee kinderen: Machtelt (2) en Folmer (4) maanden.
38 Tys (66) en Wijke (66) Zwalua wonen 8 jaar aan de Hearewei.
Thys heeft in heel veel besturen gezeten, mag graag met de computer werken en surfen op internet.
Wijke is vrijwilligster bij het Rode Kruis (welfare), gaat naar de vrouwenvereniging en mag graag handwerken en puzzelen.
50 Floris Poorte (50) is huisarts in Veenwouden.
Margriet de Heer (51) is directeur van de Friese Milieu Federatie in Leeuwarden.
Ze wonen 24 jaar op dit adres.
Auto’s- en dan liefst antieke- zijn Floris zijn hobby.
Margriet mag graag pianospelen.
56 Johan van Krimpen(48) en Attje (47) wonen 15 jaar op het “Swarthuis”, zoals dit huis ook wel word genoemd ( de werkelijke naam is “Stedda”) red.
Johan is molenaar bij Koopmans Meelfabriek.
Attje is hofmeester op de Vliegbasis Leeuwarden.
In de zomer exploderen ze een minicamping.
Hun dochter Diny (20) studeert toerisme en recreatie en heeft een hobby die daarbij past: “stappe”.

Opgetekend in het Fries door Martsje Haitsma –Bergsma 2000.
Vertaald door Wietse Leistra.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand